Durana / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Durana o rozloze 47,98 ha se nachází východně od obce Úsobrno, jinak též mezi městy Jevíčko a Konice, území leží v okrese Blansko. Předmět ochrany: Jedinečný komplex převážně bukových porostů při SZ okraji Drahanské vrchoviny na rozhraní 4. bukového a 5. jedlobukového vegetačního stupně, převážně v přírodě blízkém až přirozeném stavu. Typický bylinný podrost je s účastí regionálně ohrožených druhů vyšších poloh – kostřavy lesní a kyčelnice devítilisté, v údolním dně i čarovníku alpského a růže alpské, vysokou pokryvnost mají kapraďorosty. Lokalita tvoří jádrové území regionálního biocentra územního systému ekologické stability krajiny, je velmi zajímavá i historicky, zbytky hradiště „Durana“ z 12. stol. na vrcholu kopce. Udávaná nadmořská výška je od 450 do 620 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 2.4. 1997 s platností od 2.4. 1997 (nařízení 1997-04-02-4/97, Okresní úřad Blansko). Poté ještě došlo k 1 přehášení 22.7. 1998 s platností od 22.7. 1998 (nařízení 1998-07-22-17/98, Okresní úřad Blansko). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Drahanská plošina (71b), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o zalesněný kopec, dobře přístupný po turistických trasách. Je sem nádherná procházka, ale také je třeba počítat s jistým převýšením. Dole najdeme především porosty smrkové, výše pak porosty buklové. Menší potůčky činí tuto oblast ještě živější. Rozhodně se dá doporučit k návštěvě.


Pohled po zpola zarostlé stráně pod Duranou.
1
Sluncem zalitá lesní cesta po dešti.
2
V některých místech zůstává odkrytý jíl.
3
Na některých místech se kácelo holosečí.
4
Třezalka již pomalu odkvétá.
5
Bobule tato je podobná vranímu oku.
6
Hlemýžď má v mokrém prostředí cestu snazší.
7
Až na vrchol Durany jak vidno, občas zajede dvoustopé vozidlo.
8
Třezalky mezi kameny na vrcholu Durany.
9
Severní pohled z vrcholu Durany.
10
Mladý modřín a za ním spousta smrků a také buk.
11
Buky pod vrcholem Durany.
12
Modřínová šiška na Duraně.
13
Buk na Duraně má zvláštní hladkou kůru.
14
Mladé buky bojují o svoji budoucí existenci.
15
Cesta z vrcholu k západnímu okraji Durany.
16
Občas tu narazíme na osamělé mraveniště.
17
Na úpatí Durany je cesta již zpevněná.
18
Tlející pařez mechem obrostlý a Sluncem zalitý.
19
Rozsvícené javorové listy.
20
Rozcestí pod Duranou.
21
Malá tůňka obohacuje hezké okolí.
22
Odbočka od strany západní k Duraně.
23
Trs kapradí.
24
Napadený kmen schází pomalu.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:33:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Skřípovský mokřad (3 km) | Pohorská louka (4 km) | V chaloupkách (5 km) | Uhliska (6 km) | Lipovské úpolínové louky (8 km) | Pavlovské mokřady (8 km) | Rašeliniště v Klozovci (9 km) | Pod panským lesem (13 km) | Lebeďák (17 km) | Na hůrkách (19 km) | Kozí horka (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!