Babí doly / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Babí doly o rozloze 1,22 ha se nachází zhruba 0,5 km východně od obce Lelekovice, severně od města Brno.. Předmět ochrany: Bažinné a stínomilné druhy rostlin a zbytky polokulturních luk. Jedná se o lesní údolí se dvěma rybníčky na přítoku Ponávky. Rybníky s přirozeným břehovým porostem jsou významné z hlediska rozmnožování obojživelníků a výskytu raků. Udávaná nadmořská výška je od 345 do 355 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.3. 1997 s platností od 1.6. 1997 (vyhláška 1997-03-27-12/1997, Magistrát města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o soustavu 2 rybníků a jejich bezprostřední okolí u lesní cesty. Rybníky jsou chovné, leč koupat se tu dá a také se to děje. Oba rybníky jsou poměrně malé, v obou je dost rákosí, které je ovšem v prospěšném množství. Kolem roste jen pár stromů. Okolí je ovšem nádherné. Místo toto lze doporučit laskavé pozornosti milovníků všedních krás.


Severní břeh dolního rybníka u lesní cesty.
1
Úřední cedule a hlídací pes u dolního rybníka.
2
Dub tu má spoustu funkcí. Tak tedy zpevňuje hráz dolního rybníka., nese zákazovou ceduli vůči lovu ryb a ještě nese vnější hraniční znak chráněného území.
3
Pohled do koruny dubu na hrázi dolního rybníka.
4
Chovný dolní rybník umožňuje koupání a to je v létě žádoucí.
5
Mezi kameny v dolním rybníce vyrostla vodě značně přizpůsobivá rostlina.
6
Výpusť dolního rybníka do Babídolského potoka.
7
Jižní strana dolního rybníka na Babídolském potoce.
8
Rákosí na východní straně dolního rybníka na Babídolském potoce.
9
Kapři poněkud divočí v rákosí.
10
Dolní rybník na Babídolském potoce ze strany východní přes rákosí.
11
Lávka nad dolním rybníkem přes na Babídolský potok.
12
Přítok na Babídolského potoka do dolního rybníka.
13
Kdosi suší triko na zábradlí dřevěné lávky přes na Babídolský potok.
14
Hráz mezi lesními rybníky na Babídolském potoce.
15
Horní rybník na Babídolském potoce.
16
Růžek horního rybníka.
17
Horní rybník je poněkud méně pohyblivý.
18
Horní rybník v celé své kráse.
19
Lávka na Babídolském potoce je na hrázi mezi rybníky.
20
Lesní cesta kolem horního rybníka vede na Útěchov.
21
Horní část horního rybníka je plná rákosí.
22
Malý mokřad v horní části horního rybníka.
23
Lesní cesta od Útěchova přes chráněné území kolem rybníků na Lelekovice.
24
Přechod rákosí do volnější vody v horním rybníce.
25
Olše na břehu dolního rybníka a náspu lesní cesty Útěchov – Lelekovice.
26
Dolní rybník pod korunou olše.
27
Pohled do koruny větší olše na břehu dolního rybníka.
28
Horní část dolního rybníka je plná rákosí.
29
Horní část dolního rybníka s olší na břehu a rákosím. Vlevo lesní cesta Lelekovice – Útěchov.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 08.02.2019 18:38:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Březina (3 km) | Coufavá (3 km) | Holé vrchy (3 km) | Babí lom (3 km) | Šiberná (3 km) | Jelení skok (4 km) | Soběšické rybníčky (4 km) | Malužín (5 km) | Dřínová (5 km) | Kněžnice (6 km) | Medlánecká skalka (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!