Hemže-Mýtkov / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Hemže-Mýtkov o rozloze 29,58 ha se nachází na pravém břehu řeky řeky Tiché Orlice ve východním sousedství města Choceň v okrese Ústí nad Orlicí. Předmět ochrany: Toto území je tvořeno jižními svahy nad řekou se suťovými lesy na opukových výběžcích s bohatým výskytem hajní květeny, měkkýšů a obojživelníků v přilehlých slepých ramenech Tiché Orlice. Udávaná nadmořská výška je od 300 do 350 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.2. 1996 s platností od 5.2. 1996 (nařízení 1996-02-05-nařízení, Okresní úřad Ústí nad Orlicí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Střední Poorličí (63c), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se o malý kousek země dílem svah a dílem luh, s kouzly sobě vlastními. Informační cedule tu uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: hrachor jarní, klokoč zpeřený, lilie zlatohlavá, kuklík potoční, ptačinec velkokvětý, mochna jarní, kokořík vonný, jatrník podléška, měsíčnice vytrvalá. Dříve tu stávala středověká tvrz, ale viditelných znaků tu po ní najdeme méně, než šafránu. Místo je to však pěkné, po cyklostezce snadno přístupné a stojí zato, prohlédnout si s jej úplně zblízka.


Nenápadná úřední cedule mezi tratí a svahem nám říká, že jsme na hranici chráněného území.
1
Jižní hranici chráněného území tvoří železniční trať mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Choceň.
2
Pravobřežní niva Tiché Orlice pod chráněným územím.
3
Železniční trati se svým provozem k chráněnému území Hemže-Mýtkov již dávno patří.
4
Okraj opěrné zdi nad železniční tratí.
5
Zlatobýl se uchytil na opěrné zdi.
6
Těžko prostupné porosty.
7
Ani cestující ve vlaku, ani cyklisté, nemají většinou potuchy, že vedle nich se nachází chráněné území.
8
Nezdá se, že by se borovicím v tomto prostředí příliš dařilo.
9
Netýkavka žláznatá je podél Tiché Orlice častou rostlinou.
10
Netýkavka žláznatá často přečnívá okolní vegetaci.
11
Za hustými porosty převážně s netýkavkou teprve začíná les.
12
Je dobré se před prudkým lužním Sluncem skrýt pod listy stromů.
13
Pěšina kolem pravobřežního slepého ramene Tiché Orlice.
14
Kořeny mohutného buku v prudkém svahu.
15
Buk je vcelku úspěšně atakován břečťanem, co pro hostitele mívá fatální následky.
16
Břečťan si hledá místo i ve skalách, ale lépe se mu daří při parazitování na stromech.
17
Sluneční ostrůvek ve svahu.
18
Pravobřežní slepé rameno Tiché Orlice by s koncem léta mohlo být zanesené od řas, ale voda je v něm kupodivu průzračná.
19
Osamělý polorozpadlý domek je ukryt pod svahem.
20
Lidé tudy chodívají, o čemž svědčí pěšina.
21
Listy habrů nám jasně dávají najevo, že prostředí je tu mokré.
22
Romantika českých luhů je úžasná, ale pro mnohé stěží uchopitelná.
23
Vodní trávy je ve slepém rameni plno, voda však zůstává průzračná.
24
Na hranici chráněného území.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:42:44 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Vstavačová louka (4 km) | Bošínská obora (5 km) | U Vinic (6 km) | Na hadovně (8 km) | Modlivý důl (9 km) | Pětinoha (11 km) | Zámělský borek (12 km) | Hradní kopec Litice (12 km) | Šejval (12 km) | Vodní tůň (13 km) | Kostelecký zámecký park (14 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!