Ve slatinské stráni / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Ve slatinské stráni o rozloze 4,69 ha se nachází na jih od obce Slatina nad Zdobnicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Opukové stráně s teplomilnou květenou (střevičník pantoflíček). Udávaná nadmořská výška je od 386 do 444 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.7. 1956 (výnos 1956-07-04-výnos, Ministerstvo školství a kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Žambersko (63a), geomorfologická jednotka: Podorlická pahorkatina (IVB3), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jde o severní zalesněný svah, s říčkou Zdobnicí a prameništěm jednoho krátkého levostranného přítoku dole, ne příliš snadno přístupný, ale rozhodně stojící za shlédnutí.


Malá paseka na jihovýchodě přírodní rezervace.
1
Vlevo rezervace, v pozadí Slatina nad Zdobnicí a dále pak Orlické hory.
2
Louka do rezervace nepatří, ale až ty stromy za ní.
3
Patrná pěšina pod jižní hranou svahu.
4
Slunečný pohled z lesa do louky.
5
Buku se výšky příliš nechce a tak se kroutí a kroutí….
6
V korunách buků.
7
Tvar bukových větví dokresluje romantické pohledy.
8
Mezi spoustou stromů si tu i takový dentista jistě přijde na své.
9
Mladý dlouhý padlý buk tvoří přirozenou hráz v prudkém svahu.
10
Jakási nevlastní dvojčata.
11
Jižní hranici přírodní rezervace tvoří ostrý terénní zlom, na jih je louka a svah na sever je pak porostlý různými stromy.
12
Ptačí znamení.
13
Mladý dub si hledá své místo na Slunci.
14
Dvojčata téměř siamská.
15
Bukový vývrat.
16
Další z bezpočtu dvojčat.
17
Nevlastní sourozenci poněkud prorůstají svými kořeny.
18
Vývrat tvoří vlastně malou hráz.
19
V prudkém svahu hodně zblízka.
20
Bukový vývrat odspodu.
21
Malinký skalní převis.
22
Malinká skalní průrva.
23
Jižní hranice přírodní rezervace.
24
Při jižní straně rezervace rostou stromy hojných druhů.
25
Podzimní jeřabiny potěší nejen oko pozorovatele.
26
Meliorační pozůstatek.
27
Javor nad skálou.
28
I v prudké skále se dokáží udržet i dosti mohutné stromy.
29
Puká to tu jak opuka.
30
Přirozená skalní vyhlídka.
31
Velice nestabilní skalní stupeň.
32
Detail uchycení kořene ve skále.
33
Madlo z kořene, co obrostl mechem, umožní bezpečnější zdolání nejisté cesty.
34
Stromy to tu nemají snadné, ale skály mají dost puklin a tak nezřídka stromy vítězí.
35
Dejme hlavu vzhůru mezi buky.
36
Je jisté, že tu voda často neteče, když však ano, je to proudem.
37
Občasný vodní tok bývá jen zřídka naplněn.
38
Spodní část krátkého dočasného potoka ve slatinské stráni.
39
Plazivé vodní rostlinstvo.
40
Smrk jako král.
41
Mechový detail.
42
Kapradí už podzim zmáhá.
43
Lákavé doupě v kořání.
44
Mokřad dole z řeky Zdobnice.
45
V mokřadu se vždy má najít mokré místo.
46
Dole mezi lopuchy.
47
Květinový pohled asi čmeláka tolik nedojímá, ale ještě se snaží.
48
Soutok řeky Zdobnice s levostranným přítokem, co sbírá vodu ze slatinské stráně.
49
A na závěr utvrzení na závěr, ano je tu chráněné území.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:15:32 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Čertův důl (do 2 km) | Hradní kopec Litice (6 km) | Zámělský borek (7 km) | Údolí Záhorského potoka (7 km) | Modlivý důl (9 km) | Na hadovně (9 km) | Kačerov (12 km) | Kostelecký zámecký park (13 km) | Letohradská bažantnice (14 km) | Zemská brána (14 km) | Bošínská obora (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!