Vstavačová louka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Vstavačová louka o rozloze 0,88 ha se nachází Jihovýchodně od města Choceň na sever od železniční tarti směrem na Pardubice. Vlastní území leží v okrese Ústí nad Orlicí. Předmět ochrany: Vlhké louky s bohatým výskytem kosatce sibiřského, vstavače májového, kruštíku bahenního a dalších ohrožených druhů rostlin. Udávaná nadmořská výška je od 276 do 281 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.12. 1989 s platností od 15.3. 1990 (vyhláška 1989-12-14-vyhláška, Okresní národní výbor Ústí nad Orlicí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Litomyšlská pánev (62), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se takovou nenápadnou louku u lesa, obklopenou z druhé strany vodními strouhami s křovinatým porostem. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: koromáč olešníkový, kozlík dvoudomý, ostřice oddálená, prstnatec májový, prvosenka vyšší, vemeník dvoulistý, orlíček obecný, kruštík bahenní, kosatec sibiřský, ostřice Davallova, vstavač kukačka. Z živočišných druhů jsou uváděni: rosnička obecná, skokan zelený, skokan hnědý, ropucha obecná, ještěrka živorodá. Dostat se sem po cestách dá. Doporučit k návštěvě se dá asi nejvíce milovníkům vstavačů v jejich sezóně.


Vstavačová louka toho času bez kvetoucích vstavačů.
1
Jižní část chráněného území.
2
Na dohled och chráněné území vede hlavní železniční trať.
3
Bříza na břehu stružky.
4
Vstavačová louka v době pod mraky.
5
Břízy již nasadily mladé listy.
6
Stružka na hranici chráněného území.
7
Úřední a informační cedule na jižním růžku chráněného území.
8
Lokálka na Vysoké Mýto, takový pohled máme z chráněného území.
9
Chráněné území se nachází za stružkou.
10
Kmínek ve tvaru otazníku.
11
Dvojice osik.
12
Přímá osika mez křivými sestrami.
13
Zimní dub mezi osikami.
14
Jmelí v osikových větvích.
15
Střemcha kvete vcelku brzy.
16
Úřední a informační cedule na severním růžku chráněného území.
17
Kochejme se jarními květy.
18
Oblouk usychající vrby ve vlhkém křoví.
19
Louka za poléhavou vrbou.
20
O vlhkosti louky této nemůže být pochyb.
21
Tůně odráží Slunce dosti stíněné mraky.
22
Vlaky jsou všudypřítomným doplňkem chráněného území.
23
Sucho a mokro se tu střídá.
24
Tady všude rostou kosatce.
25
Prvosenka oživuje louku.
26
Další z cedulí.
27
Vstavačová louka přehledem od severu s osikami v pozadí.
28
Z nízkého výhledu jsou vidět mnohá luční tajemství.
29
Severní část Vstavačové louky.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:19:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U Vinic (3 km) | Hemže-Mýtkov (4 km) | Bošínská obora (5 km) | Pětinoha (8 km) | Šejval (9 km) | Na hadovně (11 km) | Stráň u Trusnova (11 km) | Bažantnice v Uhersku (12 km) | Modlivý důl (12 km) | Vodní tůň (12 km) | Boršov u Litětin (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!