Nivky za Větřákem / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Nivky za Větřákem o rozloze 0,25 ha se nachází zhruba 1 km jihovýchodně od obce Mutěnice v okrese Hodonín. Předmět ochrany: Geomorfologický útvar naleziště ohroženého druhu rostlin – hlaváčku jarního s regionálním ekologickým významem, který se vyskytuje v této lokalitě ve velkém množství. Udávaná nadmořská výška je od 220 do 242 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.3. 1993 (1993-03-31-neověřená kopie, Okresní úřad Hodonín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Kyjovská pahorkatina (IXB4).

Jedná se o severozápadní svah, jakkoli stěží obhospořadovatelný. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: svízel severní, bělozářka větvitá, hlaváček jarní, prvosenka jarní a lilie zlatohlávek. Z živočišných druhů jsou uváděni: zvonek klubkatý, kudlanka nábožná, ťuhýk obecný, kukačka obecná, strnad obecný, bramboráček černohlavý a ještěrka obecná. Přístup sem je velice snadný po silnici od Mutěnic. Je to takové poklidné místo, kde můžeme na chvíli spočinout, ale turistické atrakce tu nenajdeme.


Rozcestí pod chráněným územím při příjezdu od Mutěnic.
1
Horní cíp chráněného území.
2
Úřední a informační cedule k chráněnému území.
3
Terénní zlom vedle břízy.
4
Úřední cedule na jihovýchodním cípu chráněného území, vzadu jsou hezky vidět vinohrady.
5
Řebříček na nivkách.
6
Luční detail na terénním zlomu.
7
Slunce praží do lučního kvítí.
8
Náznak cesty v prudkém svahu.
9
Nádherné bodláčí.
10
Nivky za Větřákem, to je severozápadní svah.
11
Malý dub zpevňuje svah.
12
Největší bříza na celém chráněném území.
13
Asfaltová cesta nad chráněným územím.
14
Pohled z dálky na Mutěnice, nejbližší obec k chráněnému území.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:49:28 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Stupava (6 km) | Horky (10 km) | Očovské louky (11 km) | Písečný rybník (13 km) | Skařiny (13 km) | Stibůrkovská jezera (17 km) | Váté písky (18 km) | Ochozy (18 km) | Bohuslavické stráně (18 km) | Oskovec II (19 km) | Osypané břehy (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!