Skařiny / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Skařiny o rozloze 5,50 ha se nachází na pravém břehu řeky Moravy, nedaleko obce Mikulčice v okrese Hodonín. Předmět ochrany: Starý lužní porost, hnízdiště vzácného ptactva (čápi, dravci aj.). Udávaná nadmořská výška je 160 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.7. 1956 (výnos 1956-07-04-výnos, Ministerstvo školství a kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Už pouhý vstup nás může poznamenat, neboť zde působí genius loci v takové síle, že citliví jedinci až mohou upadat do mdlob. Snad na to má výrazný vliv dávné osídlení, snad tu chodíme po vzácných pokladech, které se nemohou otevřít jindy, než ve vybraný den. Nedaleké slovanské hradiště v Mikulčicích tento vliv ještě zesiluje. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: kosatec žlutý, kopřiva dvoudomá, křivatec žlutý, zlatobýl kanadský, netýkavka žláznatá, orsej jarní. Toto překrásné a tajuplné místo lze doporučit k návštěvě především pro vnímavé duše, ovšem s vědomím toho, kdo je vlastně pánem...


Skařiny, to je lužní území se vší tajuplností.
1
Mohutné topoly bílé tu mají ohromnou vnitřní sílu.
2
Pobřežní porosty u slepého ramene.
3
Téměř všechna slepá ramena mají tvar podkovy, nejinak je tomu i zde.
4
Prudké Slunce v babím létě se opírá o stojatou vodu slepého ramene mezi lekníny.
5
Leknínové porosty jsou tu místy menší, místy zase větší.
6
Některé bobule černého bezu již vysychají, jiné se stále drží při síle.
7
Hlavu vzhůru v luhu, ale pozor, ať se nám nezamotá.
8
Slepé rameno Skařiny pokračuje dále jako více spojených podkov, ale již tam není předmětem zvýšené ochrany přírody.
9
Leknínové porosty za prosluněnými listy černého bezu s přezrálými bobulemi.
10
O neuvěřitelné majestátnosti tohoto luhu nemůže být pochyb, stačí jen zvednout hlavu vzhůru.
11
Sluneční paprsky na zem dopadají v luzích jen vzácně a když, tak jen na krátkou chvíli.
12
Tlející kmen stromu je postupně obrůstán, až bude domovským luhem zcela stráven.
13
Při takovém pozvednutí hlavy ve Skařinách se člověk může zamyslet, nakolik je pánem a nakolik pouhou součástí vyššího celku, velice nepřesně zvaného příroda.
14
Zřetelná hranice porostu žabincem.
15
Hladina jižního konce slepého ramene je již zcela porostlá žabincem.
16
Takováto větší okénka no nebe bývají v luzích spíše vzácnějšími.
17
U pouhý průchod po takovéto pěšině přinese doslova mrazení v zádech pro vnímavé lidi.
18
Osvětlená pata keře černého bezu je okrášlena pahýlem, kterému již život schází.
19
Na žabincem porostlé hladině slepého ramene se tvoří zajímavé mapy.
20
Habry, vrby a topoly, takové je nejčastější stromoví v našich luzích.
21
Topol bílý, sice mladý, ale přesto mocný, si dokázal najít cestu za životadárným světlem.
22
Zlatobýl krášlí vnější, jihovýchodní roh chráněného území Skařiny.
23
Řeka Morava v sousedství chráněného území Skařiny je regulovaná, zde také můžeme hledat původ slepého ramene.
24
Pokud přijedeme k chráněného území Skařiny od jihu, podle řeka Moravy, tak jej snadno poznáme podle odbočky s ukazatelem na slovanské hradiště v Mikulčicích.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:32:36 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Stupava (7 km) | Očovské louky (8 km) | Stibůrkovská jezera (9 km) | Nivky za Větřákem (13 km) | Horky (16 km) | Oskovec II (17 km) | Váté písky (17 km) | Ranšpurk (17 km) | Písečný rybník (19 km) | Osypané břehy (19 km) | Františkův rybník (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!