Pod skálou / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Pod skálou o rozloze 22,07 ha se nachází jižně od obce Mladějov na Moravě, mezi městy Česká Třebová a Moravská Třebová v okrese Svitavy. Předmět ochrany: Ochrana suťových bučin s bohatě zastoupeným tisem červeným. Udávaná nadmořská výška je od 460 do 609 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 21.11. 1990 (vyhláška 1990-11-21-vyhláška, Okresní úřad Svitavy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hřebečovská vrchovina (63i), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se o překrásné lesní území především s buky, smrky a modříny, které protíná od severu k jihu Mladějovická havířská úzkorozchodná železnice. V minulosti se zde těžil pískovec a opuky a po těžbě tu zbylo spousta dolů, ve kterých byl také hledán nacistický poklad. Prostředí kolem je tu velice klidné, ale není jistota, že tomu tak bude i nadále, protože tudy má vést rychlostní komunikace R 35, což je pro přírodu to samé, co dálnice! Za zmínku stojí též nedaleká rozhledna. Přístup sem je možný od Mladějova, nebo Nové Vsi.


Do železniční stanice Veksl byste asi marně hledali jízdní řád, ale pro úplnost, nachází se na cestě mezi obcí Mladotice na Moravě a chráněným územím Pod skálami.
1
Mladotická úzkokolejka tvoří částečně východní hranici chráněného území.
2
Tak tudy se vozil kdysi kámen z dnes již opuštěných dolů.
3
Smrkové porosty hýří zelení i v zimě.
4
Opuštěná lesní cesta.
5
Zbytek pařezu, mechem obrostlý, Sluncem zalitý.
6
Sněhová skvrna na mechu uprostřed lesa.
7
Jaro už přichází.
8
Slunce svými paprsky osvětluje lesní cestu a jen stěží lze uvěřit tomu, že tudy někde má vést rychlostní komunikace R35, téměř tedy dálnice, ať se o chráněné území jedná, nebo nejedná...
9
Nad havířskou úzkokolejkou vede ještě souběžná lesní cesta.
10
Odkrytý bukový kořen.
11
Havířská úzkokolejka tiše protíná les.
12
Buky a modříny tvoří podstatnou část místních dřevin.
13
Takových modřínů je zde opravdu hodně.
14
Buky tu mají kupodivu hlavně tuto velikost. Že by byly sázené?
15
Jílovitý zbytek po vývratu.
16
Tak jako všude, tak i zde se značkovalo.
17
Dlouhý přímý úsek havířské úzkokolejky v jižní části chráněného území.
18
Jihozápadní cíp chráněného území.
19
Duha a mech, tu a tam bukové listí.
20
Silniční serpentina v jižní části chráněného území.
21
Je jisté, že se tu stalo neštěstí, jak napovídá pomníček, ale nápis tu žádný nebyl.
22
Vzdušné kořeny buku.
23
Některé buky mají oku líbivý tvar, nesmí to však být oko dřevorubce.
24
Cesta pod skalami.
25
Vede tu poměrně dost lesních cest.
26
Některé cesty jsou dosti prudké, pak se ztrácejí.
27
Bukový kořen v prudkém svahu.
28
Lesní ohrada chrání cestu shora, svoji školkovou funkci již jistě neplní.
29
Informační cedule pod skalami.
30
Vypadá to uměle nastražené, ale jde o smrkový vývrat, ovšem na konci uříznutý.
31
Skála, pod kterými leží chráněné území Pod Skálou.
32
Kdo by to řekl, jde o pohled z lesní pěšiny v prudkém svahu.
33
Slunce řeže svými paprsky smrkový les.
34
Nádherný pohled přes oblouky havířské úzkorozchodné železnice na obec Mladějov na Moravě.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:19:12 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hradisko (8 km) | Králova zahrada (10 km) | Psí kuchyně (11 km) | U Banínského viaduktu (16 km) | Durana (27 km) | Letohradská bažantnice (27 km) | Zátrže (28 km) | Bradlec (29 km) | Skřípovský mokřad (30 km) | Pohorská louka (30 km) | Za mlýnem (30 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!