Za mlýnem / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Za mlýnem o rozloze 14,89 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy, mezi obcemi Mitrovice a Nové Mlýny, jinak též mezi městy Mohelnice a Litovel, na území okresů Šumperk a Olomouc. Je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Předmět ochrany: Mokřadní biotopy s vytvořeným sledem fytocenóz od bažinných luk k fragmentům měkkého luhu s ostřicovými poříčními tůněmi. Udávaná nadmořská výška je od 243 do 244 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.9. 1994 s platností od 14.9. 1994 (vyhláška 1994-09-14-6/94, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Mohelnická brázda (IVC2), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o malé lužní území, po východní hranici kterého vede cesta, po které je sem solidní přístup. Krom milovníků lužních krás toto území zaujme také rybáře. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: vrba bílá, topol bílý, kopřiva dvoudomá, chmel otáčivý, žebratka bahenní, rdest ostrolistý, sněženka podsněžník a čestec dvoulistý. Z živočichů pak: skokan skřehotavý, kružník Rossmaesslerův a batolec červený


Cesta podél levého břehu Moravy tvoří východní hranici chráněného území.
1
Malá lužní louka, obklopená jmelím obsypanými topoly.
2
Popadané kmeny i větve stromů se snažily obnovit život, ale to již nastoupily mechy a ty se již svou činností postaraly o opak.
3
Sotva znatelná lužní cesta.
4
Živí drží mrtvé.
5
Souška je obecně u vody velice častým jevem.
6
Tento kmen uhnil a pak upadl a vytvořil přirozenou lávku.
7
Přirozená lávka přes levobřežní slepé rameno řeky Moravy.
8
Kmeny padají přes vodu a tvoří přirozené lávky, někdy jim lidé pomohou.
9
Jez na řece Moravě nad Novými Mlýny.
10
Řeka Morava tvoří přirozenou západní hranici chráněného území.
11
Jasany se vyskytují podél řeky Moravy v podstatě všude, ale málokde ve větších shlucích.
12
Levobřežní niva řeky Moravy, která je součástí přírodní památky Za mlýnem.
13
Krakorec v takovéto přirozené podobě? Málokdo vidí vlastně obyčejnou zakleslou soušku právě takto.
14
Odlesk Slunce ve velice pomalu proudícím rameni Moravy.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:30:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kačení louka (do 2 km) | U spálené (2 km) | Pod Templem (2 km) | Novozámecké louky (3 km) | Bradlec (3 km) | Zátrže (4 km) | Třesín (4 km) | U přejezdu (4 km) | U Zámecké Moravy (4 km) | Hejtmanka (4 km) | Geologické varhany (4 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!