Zátrže / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Zátrže o rozloze 93,66 ha se nachází na pravém břehu řeky Moravy, zhruba 1 km na východ od města Mohelnice a 1 km na sever od obce Moravičany v okrese Šumperk. Je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Předmět ochrany: Soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 247 do 252 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.12. 2010 s platností od 1.2. 2011 (nařízení 2010-12-23-6/2010, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Zábřežsko-uničovský úval (72), geomorfologická jednotka: Mohelnická brázda (IVC2), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o písník, kde se stále ještě těží písek. Dříve to byla přírodní rezevace Moravičanské jezero, ale nyní místo požívá jen nižšího stupně ochrany, ovšem že pouze úřední. Na písníku je hezké koupání, poblíž protéká řeka Morava a přístupnost sem je velice dobrá.


Cesta mezi Moravičanským jezerem a řekou Moravou a topoly s chmýřím.
1
Pampelišky proti letnímu Slunci s břízami v pozadí.
2
Pohled do koruny živého topolu n břehu Moravičanského jezera.
3
Pohled do koruny mrtvého topolu n břehu Moravičanského jezera.
4
Bobři se hlásí okusem stromů, jsme blízko řeky Moravy a tam jich žije skutečně dost.
5
Cedule ochrany přírody tu zůstala, forma ochrany se změnila, z přírodní rezervace Moravičanské jezero se stala přírodní památka Zátrže, asi neměl úřední šiml co na jiného na starost...
6
Zpola padlý kmen na břehu tůně u Moravičanského jezera obrůstá mechem.
7
Malý ostrůvek ve větší tůni u severního Moravičanského jezera.
8
V tůni je voda zelená.
9
Klikatící se cesta mezi Moravičanskými jezery a řekou Moravou.
10
Pravobřežní niva Moravy u Moravičanských jezer, vrchol v pozadí je Jelení vrch.
11
Ohnutá vrba tvoří bránu, jen račte projít.
12
Vyježděná luční cesta mezi Moravičanským jezery.
13
Pololežatá žijící vrba lehce napadená lišejníky.
14
Severní Moravičanské jezero, na opačné straně se ještě těží písek.
15
Průplav mezi Moravičanským jezery.
16
O takovéto úkazy nebývá v chráněných územích nouze, bohužel...
17
Trigonometrický bod na pobřežním cípu u jižního Moravičanského jezera.
18
Zvláštní temná modř jižního Moravičanského jezera, v pozadí kostel svatého Jiří v Moravičanech.
19
Padlé, chorošem napadené soušky nad hladinou jižního Moravičanského jezera.
20
Těžko prostupné rákosiny.
21
Mokřadní detail v pravobřežní nivě řeky Moravy.
22
Pravobřežní niva Moravy u jižního Moravičanského jezera.
23
Nad hladinou jižního Moravičanského jezera se kloní souška, kterou již obrůstá mech.
24
Pohled pod hladinu písníku i s odrazem větví v hladině.
25
Slunce se odráží v hladině písníku, tedy jižního Moravičanského jezera.
26
O uschlé stromy nebývá v luzích nouze.
27
Pohled do korun stromů zaujme ponejvíce parazitickým jmelím.
28
Řeka Morava v sousedství chráněného území Zátrže.
29
N březích Moravy rostou na vrbách kbelíky, nebo je to přelud?
30
Osluněný ostrůvek v řece Moravě u chráněného území Zátrže.
31
Pravý břeh řeky Moravy v sousedství chráněného území Zátrže je chráněn kamennými záhozy.
32
Je to luční víla, nebo turista? Na optání je už asi pozdě.
33
Pohled na hladinu jižního Moravičanského jezera a za ním město Mohelnice.
34
Stavidlo, které řídí odtok vody z jižního Moravičanského jezera, do něj se totiž vlévá potok Újezdka.
35
Cesta podél stavidla na východním břehu Moravičanského jezera.
36
Jeden z nepoužitých záhozových kamenů na pravém břehu Moravy u Moravičanského jezera.
37
Soutok řeky Moravy a potoku Újezdka u přírodní památky Zátrže.
38
Romantický pohled na řeku Moravu u Moravičany od přírodní památky Zátrže.
39
Louka plná pampelišek u jižního Moravičanského jezera, vzadu kostel svatého Jiří v Moravičanech.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:29:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bradlec (do 2 km) | Kačení louka (3 km) | Za mlýnem (4 km) | U spálené (4 km) | Pod Templem (6 km) | U přejezdu (6 km) | Novozámecké louky (7 km) | Třesín (7 km) | U Zámecké Moravy (7 km) | Hejtmanka (8 km) | Geologické varhany (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!