Hradisko / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Hradisko o rozloze 25,83 ha se nachází v severovýchodním sousedství města Moravská Třebová v okrese Svitavy. Předmět ochrany: Přírodní dominanta území s dubohabrovými a bukovými porosty půdoochranné funkce. V bohatém bylinném patru roste řada vzácných a chráněných druhů rostlin. Udávaná nadmořská výška je od 410 do 551 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 21.11. 1990 (vyhláška 1990-11-21-vyhláška, Okresní úřad Svitavy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravskotřebovské vrchy (63k), geomorfologická jednotka: Podorlická pahorkatina (IVB3).

Jedná se o kopec, kde dříve stával hrad, zvaný Třebovské hradisko, který byl podle dochovaných pramenů založen Borešem z Riesenburka v polovině 13. století a jehož pozůstatky tu můžeme spatřit. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: áron plamatý, strdivka jednokvětá, , dymnivka dutá, bažanka vytrvalá, lilie zlatohlavá, konvalinka vonná, bez černý, bez hroznatý, vrba jíva, brslen evropský, buk lesní, smrk obecný, dub zimní, borovice lesní, habr obecný, lípa velkolistá a jilm horský. Z živočišných duhů jsou uváděni: střevlík zlatolesklý, střevlík vrásčitý, svižník polní, babočka paví oko, babočka admirál, perleťovec stříbropásek, ropucha obecná, užovka obojková, slepýš křehký, ještěrka živorodá, ještěrka obecná, datel černý, strakapoud velký, káně lesní, červenka obecná, budníček menší, brhlík lesní a modřinka úhelníček. Místo je to velice krásné a opravdu stojí za návštěvu.


Cesta od Moravské Třebové tam, kde už vstoupila do lesa.
1
Informační cedule k chráněnému území.
2
U paty ulomený javor.
3
Lesní cesta stoupá vzhůru k Hradisku.
4
Sytá květnová zeleň ještě ne zcela zakryla fádní zimní šeď.
5
Cesta obepíná Třebovské hradisko, na jižní straně je právě osvětlená Sluncem.
6
Přímá borovice, nahoře západními větry ohnutá.
7
Na jaře rašící jehličí.
8
Polehané buky působí jako bychom byli v přirozeném pralese.
9
Vyvrácený habr, umírající a ohlodaný.
10
Velice zajímavá kompozice větví vyvráceného buku.
11
Živí vedle mrtvých, taková je skutečnost nejen u stromů.
12
Uschlý kmen povaleného buku se stal hostitelem mechu.
13
Pěšina pod vrcholem Třebovského hradiska.
14
Toto býval dříve hradní příkop, dnes tu již není hradní posádka, která by odklidila vyvrácené stromy.
15
Oblouk obranného příkopu Třebovského hradiska.
16
Vyvrácené stromy ční tak, jak spadly a mech z nich čerpá energii.
17
Pohled do hradního příkopu z vrcholu vyvráceného stromu.
18
Informační cedule na vrcholu Třebovského hradiska.
19
Pohled do koruny javoru na vrcholu Třebovského hradiska.
20
Hraniční kámen na vrcholu Třebovského hradiska.
21
Uschlý pahýl ční k nebi mezi živými bratry na vrcholu Třebovského hradiska.
22
Hezká lesní zeleň na východní straně vrcholu Třebovského hradiska.
23
Půdorysný lom hradního příkopu na vrcholu Třebovského hradiska.
24
Přímý vysoký buk na vrcholu Třebovského hradiska.
25
Hradní příkop na vrcholu Třebovského hradiska dávno zarůstá a může se zde svobodně pohybovat každý.
26
Lesní hřeben na východní straně Třebovského hradiska.
27
Pařez s mladými kopřivami.
28
Ojedinělý štíhlý modřín mezi buky na vrcholu Třebovského hradiska.
29
Několik smrků mezi většinovými buky na východní straně Třebovského hradiska.
30
Mladé javorové listy.
31
Mladé bukové listy.
32
Mladý javor hledá svou cestu ke Slunci, spíše vzácnému ve spodním lesním patře.
33
Odpadky po lidech se dají najít prakticky kdekoliv.
34
Překrásně sytá jarní zeleň buků na východní straně Třebovského hradiska.
35
Lesní cesta obepíná celé Třebovské hradisko, nejinak tomu je i na straně východní.
36
Úřední cedule nám říká, že tu začíná chráněné území.
37
Cesta na vrchol Třebovského hradiska ze strany západní od města Moravská Třebová.
38
Město Moravská Třebová pohledem z pod Třebovského hradiska.
39
Zalesněný vrchol Třebovského hradiska ze strany západní.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:39:10 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Pod skálou (8 km) | Králova zahrada (18 km) | U Banínského viaduktu (18 km) | Psí kuchyně (19 km) | Zátrže (20 km) | Durana (21 km) | Bradlec (22 km) | Za mlýnem (22 km) | Skřípovský mokřad (23 km) | Kačení louka (23 km) | Třesín (24 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!