Králova zahrada / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Králova zahrada o rozloze 16,82 ha se nachází severozápadně od obce Opatov, mezi městy Česká Třebová a Svitavy a vlastní území leží v okrese Svitavy. Předmět ochrany: Soubor zamokřených lesních ekosystémů s hojným výskytem bledule jarní. Udávaná nadmořská výška je od 420 do 450 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.3. 1994 s platností od 1.6. 1994 (vyhláška 1994-03-15-vyhláška, Okresní úřad Svitavy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Opatovské rozvodí (63g), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se o poměrně pěkný lesní luh, zajímavý zejména přirozeným výskytem smrku. Z meliorací se pomalu vzpamatovává a docela mu to jde. Informační cedule udává výskyt těchto rostlinných druhů: bledule jarní, lýkovec jedovatý, áron plamatý, zvonečník klasnatý, kokořík přeslenatý. Z živočišných druhů: zdobenec zelenavý, tesařík pižmový, puštík obecný, kulíšek nejmenší, žluna šedá, strakapoud malý, rosnička zelená, skokan krátkonohý. Přístup sem je jak pěšky, tak na kole výborný. Nejbližším nádražím je Semanín


Příchod do chráněného území od Semanína.
1
Zádolský potok protéká chráněným územím od západu na východ.
2
A teď poznejme, co je hlavní tok a co přítok...
3
Asfaltová lesní silnice protíná chráněné území od severu na jih.
4
Habry ve společnosti smrků nejsou zas tak častým úkazem.
5
Téměř pravoúhlý oblouk Zádolského potoka.
6
Ochrana jako by chránila před Sluncem.
7
Pohled po silnici v jihovýchodní části chráněného území.
8
Tak tady je v zimě možné projít naprosto v klidu, na jaře by to bylo jen stěží myslitelné.
9
Okýnko v ledu, který sevřel Zádolský potok.
10
Řeklo by se až fuj! Takto prostě potoky v luzích netečou… Pak uvažme, že se tu kdysi děly necitlivé meliorace.
11
Přirozený a přirozeně krásný obloukový most přes Zádolský potok.
12
Zpola zasněžený vývrat.
13
Kořeny tu leží a postupně jich ubývá, v lužním prostředí je tento proces rychlejší, než v suchých místech.
14
Padlé smrky mezi habry.
15
Je zajímavé, že i při sněhu lze spatřit velice krásné barevné kombinace a to i v takovémto luhu.
16
Mechy vyloženě žijí ze starého dřeva.
17
Slunce život dává a v dolních patrech luhu bývá vzácné, ale v zimě má cestu spíše otevřenou.
18
Jak sklon, tak mechový porost napovídá o umírání tohoto habru.
19
Čistá rašelina ve formě krtí hromádky.
20
Zajímavý smrkový vzdušný kořen. A smrky se tu vyskytují přirozeně, což je spíše vzácné takto nízko.
21
Zpevněná lesní cesta uprostřed chráněného území.
22
V západní části chráněného území vede lesní cesta jako když střelí.
23
V tomto modřínu již mnoho života nezůstalo.
24
V západní části chráněného území.
25
Informační cedule v jihozápadní části chráněného území.
26
Zde již je vidět, jak si Zádolský potok hledá svou cestu z melioračního sevření.
27
Zamrzlý Zádolský potok v samé západní části chráněného území.
28
Jesep na Zádolském potoce.
29
Zádolský potok mezi ledem hezky proudí.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:19:23 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Psí kuchyně (do 2 km) | Pod skálou (10 km) | Hradisko (18 km) | U Banínského viaduktu (18 km) | Letohradská bažantnice (23 km) | Hemže-Mýtkov (24 km) | U Vinic (24 km) | Vstavačová louka (25 km) | Modlivý důl (28 km) | Střemošická stráň (28 km) | Bošínská obora (28 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!