Podsedky / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Podsedky o rozloze 2,29 ha se nachází v jihovýchodním sousedství obce Kožušice v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Zachování fragmentů stepní vegetace svazů Arrhenatherion a Bromion erecti s výskytem zvláště chráněných rostlin. Udávaná nadmořská výška je od 287 do 321 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 13.11. 2002 s platností od 28.11. 2002 (nařízení 2002-11-13-6/2002, Okresní úřad Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se o jižní svah uprostřed pole. Písčité podloží dává místu stepní charakter. Přístup od Kožušic je sem sice solidní, ale pokud zrovna je pole vůkol oseté řepkou a její výše dosahuje ke dvěma metrům, pak je to s přístupností horší. Romantice místa jistě nepřidá vedení velmi vysokého napětí 400 kV, ale zejména ve východní části je již cítit klid. Možná by stálo zato, vypravit se sem v době přístupnosti chráněného území.


Nebe se zatáhlo ocelovými mračny, kontrastujícími s žlutým květem řepky.
1
Přiblížený detail krmícího přístřešku pod vyhrabaným svahem, kde jsou ku spatření také otvory ke hnízdům břehových ptáků.
2
Podsedky se nacházejí pod vedením velmi vysokého napětí 400 kV.
3
Na Podsedky se tehdy pro hustou řepku ani nedalo slušně dostat.
4
Východní hranice chráněného území Podsedky.
5
Obloha s mraky nad Podsedkami.
6
Polní cesta pod Podsedkami.
7
Málo přístupné Podsedky.
8
Podsedky to je nejen jižní svah, ale také pár stromů pohromadě.
9
I z dálky je vidět na úřední ceduli k chráněnému území Podsedky.
10
Západní hranice chráněného území Podsedky.
11
Řepka u polní cesty pod Podsedkami dosahovala výšky dospělého muže.
12
Jmelí na topolové větvi pod Podsedkami.
13
Podsedky pohledem od Kožušic.
14
Písčitý terén Podsedek.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:53:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bralová (do 2 km) | Kuče (2 km) | Strabišov-Oulehla (3 km) | Přední Galašek (4 km) | Přehon (4 km) | Stará Hráz (5 km) | Kozel (6 km) | Kazatelna (7 km) | Moravanské lúky (7 km) | Maršava (8 km) | Smutný žleb (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!