Hádecká planinka / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Hádecká planinka o rozloze 83,16 ha se nachází v severovýchodní části města Brno, dotýká se městské části Líšeň v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Zachovaný druhově bohatý komplex přirozených doubrav a bukových doubrav na území krasové plošiny Hády v jižní části Moravského krasu, s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Soubor povrchových a podzemních krasových jevů. Udávaná nadmořská výška je od 330 do 422 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 2.9. 1950 (výnos 1950-09-02-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 20.2. 2008 s platností od 1.4. 2008 (vyhláška 2008-02-20-74/2008 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 20.2. 2008 s platností od 1.4. 2008 (vyhláška 2008-02-20-75/2008 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), Moravské podhůří Vysočiny (68), Moravský kras (70), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o klidné lesní území, snadno z Brna dostupné, snad s jedinými rušivými elementy a to s vysílači. Z okraje chráněného území je výhled na Brno, vnitřek pak je poněkud jednotvárný. To však nic neubírá na tom, že se jedná o hezké a klidné místo na dosah většího města. Také blízkost dějiště příběhu lišky Bystroušky dodává místu jistou vůni romantiky, kterou prostě nelze koupit, ta se dá jen prožít. Místo lze doporučit k návštěvě.


Informační cedule na východní straně území.
1
Nad Hádeckým lomem se vyjímají vysílače.
2
Pozdní léto a jeho sytá zeleň ze všech stran.
3
Mechem obrostlá pata stromu vypadá ve slunečním ostrůvku veseleji.
4
Dub, který táhne do výšky.
5
Nalomený dub, jako by objímal nenalomeného sourozence.
6
Cesta nahoře na Hádecké planince.
7
Slunce proráží svými paprsky dubové listy.
8
Vstup na malou náhorní planinku.
9
Pohled na Líšeň z Hádecké planinky.
10
Vrchol televizního vysílače Brno – Hády.
11
Televizní vysílač Brno – Hády.
12
Pohled s hlavou zakloněnou na televizní vysílač Brno – Hády.
13
Detailní pohled s hlavou zakloněnou na televizní vysílač Brno – Hády.
14
Nepřehledná koruna dubu.
15
Jasan v lese moc místa nemá, táhne hlavně nahoru.
16
Rozcestí nahoře na Hádecké planince.
17
Slunce v lese má vždy více práce, aby se dostalo paprsky na zemský povrch.
18
Pomník Gustav Leichner.
19
Kopytník evropský v nitru lesa na Hádecké planince.
20
Ulomená větévka v nitru Hádecké planinky.
21
Červená se hezky vyjímá ve stinném lese.
22
Poněkud ukrytá úřední cedule k chráněnému území.
23
Nekonečně nesmyslný vlastně jednorázový plastový mezník na Hádecké planince.
24
Mykologický nález v nitru lesa.
25
Úřední cedule na okraji zarůstající lesní cesty.
26
Borovice mezi okolními duby zaujme, životem ovšem nepřekypuje.
27
Osvětlený kmen položivé borovice.
28
Úřední a informační cedule na severovýchodním cípu chráněného území.
29
Slunce se občas dostane až na zemský povrch v lese.
30
Tlející kmen je jeden z mnoha.
31
Kamenný pomník S. K. Neuman pohledem zezadu z lesa.
32
Kamenný pomník S. K. Neuman čelním pohledem.
33
Pohled do koruny statného dubu v severní části chráněného území.
34
Kus kořene se dostává nad povrch zemský a hnedle je napaden mechem.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:58:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Obřanská stráň (do 1 km) | Velká Klajdovka (do 2 km) | Kavky (do 2 km) | U Brněnky (do 2 km) | Zadní Hády (3 km) | Velký Hornek (3 km) | U staré vápenice (3 km) | Kněžnice (4 km) | Bílá hora (4 km) | Stránská skála (4 km) | Malužín (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!