Třesín / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Třesín o rozloze 0,81 ha se nachází mezi obcemi Mladeč a Měník asi 6 km na západ od města Litovel, a na doslech od rychlostní komunikace R35 v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Jeskyně, důležité i výkopy z doby diluviální. Udávaná nadmořská výška je od 257 do 280 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 1933 (výnos 1933-12-31-výnos, Ministerstvo školství a národní osvěty). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Zábřežská vrchovina (IVC1).

Jde o větší maloplošné chráněné území, na území kterého se nachází Mladečské jeskyně, známý to turistický cíl. Za pozornost stojí též Řimické vyvěračky, jeskyně Podkova a několik menších jeskyní okolo. Také místo na vrcholu, zvané Rytířská síň nám hodně napoví o kraji i o životě v něm. Na severní straně krásu tohoto místa narušuje hluk z rychlostní komunikace. V každém případě lze Třesín doporučit k návštěvě.


Pohled na Třesín od Měníka.
1
Zlatobýlu je všude dost, ba až příliš a to i kolem Třesína.
2
Borovice je dobývána okolními stromy.
3
Cesta a cedule v západní části chráněného území.
4
Krásné to bodláčí.
5
Šípky ještě nají svůj čas.
6
Hry barev rozmanitých.
7
Bobulovin zde najdeme povícero druhů.
8
Pohlédněme vzhůru.
9
Květinový detail ze Třesena.
10
Čapí nůsky.
11
Různé fáze krásy pcháče.
12
Mokřina n západním okraji Třesena.
13
Slunce bylo, je a bude věčnou inspirací.
14
Flekatě osvětlené bukové kořání.
15
Sluncem osvětlený, zarostlý úvoz.
16
Jedna cesta utopená, druhá na terase.
17
Zapršelo a houby rostou, inu jako po dešti.
18
Choroše žijí ze schránky buku.
19
Nápis na kříži praví: „Světlo památce na rytíře Romana z Řimic“.
20
Hořčáky zůstávají stále krásné, ani červi po nic nejdou.
21
Jedna z Řimických vyvěraček.
22
První ze vstupů do jeskyně Podkova.
23
Druhý ze vstupů do jeskyně Podkova.
24
Ležící kmeny tu bývají napadány houbami velice brzy.
25
Buky jsou tu prostě nádherné.
26
Dole u Malé Vody.
27
Pohled vzhůru po skále může být téměř až nebezpečný, věřme, že pařez spadne až za nějaké vichřice.
28
Cesta do rytířské síně.
29
Rytířská síň to jsou dnes již jen zbytky romantického areálu Lichenštejnů z počátku XIX. století za základech z XVI. století.
30
Můžeme se domnívat, kde stály dříve nosné sloupy Rytířské síně.
31
Přibližně takovýto pohled mohli mít lidé odtud i před mnoha staletími.
32
Zachovalé zbytky skalní brány.
33
Zpola zasypaný vstup do menší jeskyňky.
34
Propadliště nad malou jeskyní.
35
Most přes Malou Vodu u Mladče.
36
Polní cesta mezi Třesínem a dálnicí.
37
Malé pojízdné hospodářské stavení.
38
Silnice na jižní straně Třesína.
39
Tak jako všude v okolí, i v Třesíně je jmelí významným škůdcem stromů.
40
Přehrazení cesty na jižní straně Třesína by bylo za snížené viditelnosti dosti nebezpečné.
41
Opuštěný lom na jižní straně Třesína.
42
Sytá letní zeleň na Třesíně.
43
Bez černý na Třesíně.
44
Ochranná cedule na jižní straně chráněného území, u potoka Hradečka.
45
Mladečské jeskyně a jejich výzdoba.
46
Mladečské jeskyně v umělém osvětlení.
47
V Mladečských jeskyních spatříme mnoho pozoruhodných míst.
48
Činnost vody a vápence v Mladečských jeskyních.
49
Tajuplný průchod v Mladečských jeskyních.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:27:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Geologické varhany (do 1 km) | Pod Templem (do 2 km) | Hejtmanka (2 km) | Novozámecké louky (2 km) | U Zámecké Moravy (3 km) | Vrapač (3 km) | Za mlýnem (4 km) | Malá Voda (4 km) | U Senné cesty (4 km) | Kačení louka (5 km) | U přejezdu (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!