Bělečský písník / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Bělečský písník o rozloze 3,92 ha se nachází mezi obcemi Běleč nad Orlicí a Svinary v okrese Hradec Králové. Předmět ochrany: Na vlhčích stanovištích je největší výskyt masožravé rostliny, rosnatky okrouhlolisté, ve Východočeském kraji. Na sušších stanovištích rostou různé druhy plavuní (plavuňka zaplavovaná, plavuň vidlačka) a v tůňkách velmi vzácný rdest dlouholistý. Udávaná nadmořská výška je od 238 do 239 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.8. 1983 s platností od 23.8. 1983 (vyhláška 1983-08-23-vyhláška, Okresní národní výbor Hradec Králové). Poté ještě došlo k 1 přehášení 1.3. 1995 (1995-03-01-rozhodnutí, Okresní úřad Hradec Králové). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Týnišťský úval (61b), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Bělečský písník leží na soukromém pozemku, takže není kdykoliv k navštívení. Když si však návštěvu domluvíte, můžete spatřit nádherné místo, jakousi oázu klidu hned vedle silnice, chvílemi rušné. Projevují se tu všechny úkazy stárnoucích písníků. Pobřežní rostlinstvo stojí za shlédnutí, ale stěží se lze domnívat, že to ocení "člověk z davu". Je to křehká krása, která se otevře až při částečném splynutí s místem.


Severozápadní cíp Bělečského písníku.
1
Muchomůrka svou červenou barvou dokáže vyniknout v jinak dosti barevném podzimu.
2
Hladina písníku přes listí pobřežní olše.
3
Hladina písníku přes listí pobřežního dubu.
4
Malý poloostrov na severu.
5
Písník jakoby zelenal.
6
Mladý doubek ve své přízemní kráse.
7
Duha nad Běličským písníkem není dílem deště a Slunce, nýbrž malým kouzlem za účasti mnoha kouzelníků.
8
Břízka s podzimními kryje odraz Slunce v poklidné hladině.
9
Listí javoru částečně zakrývá plot obory.
10
Někdy je lepší příliš nekomentovat, lepší je vcítit se do jedinečnosti každého okamžiku.
11
Dvojče břízové, pod lesem schované.
12
Klidná hladina písníku odráží pozadí dosti věrně.
13
Pobřežní traviny mají být u každé vody.
14
Listí dubu se barví v závislosti na množství slunečního svitu, ve stínu jsou barvy vždy o něco méně projasněné.
15
Nebýt pobřežní traviny v levém dolním rohu, dal by se možná snímek obrátit.
16
Trs trávy při jižním břehu písníku vypadá, jako by snad i plaval, ale je spojen se dnem vodními kořeny.
17
Boční písníček na jižní straně, téměř pod silnicí Běleč nad Orlicí – Svinary a dále Hradec Králové.
18
Kdo asi před časem potřeboval udělat průsek?
19
Takový snímek by již šel obrátit vzhůru nohama, jen bychom si plovoucí klacík měli v mysli představit jako letícího ptáka.
20
Mech na pobřeží prorůstá travou a hostí pár spadlých lístečků.
21
Rostlinstvo na břehu je různorodé a rádo potěší oko pozorovatele.
22
Pohled na Bělečský písník z východního břehu.
23
Malý záliv s ještě menší vodní stavbou, tedy při poněkud bujnější fantazii.
24
Ano, cedule nám má říct, že Bělečský písník je chráněné území.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:11:46 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Na bahně (do 2 km) | U Sítovky (4 km) | Sítovka (4 km) | Mazurovy chalupy (4 km) | Černá stráň (4 km) | Císařská studánka (6 km) | Roudnička a Datlík (8 km) | Buky u Vysokého Chvojna (8 km) | U Houkvice (8 km) | Týnišťské Poorličí (9 km) | Chropotínský háj (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!