U Houkvice / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace U Houkvice o rozloze 25,25 ha se nachází na lesní cestě mezi městy Týniště nad Orlicí a Třebechovice pod Orebem, na sever od obce Petrovice nad Orlicí. Předmět ochrany: Ochrana významného ekosystému se vzácnou bažinnou vegetací podorlických štěrkopískových teras, ochrana význačné vodní vegetace soustavy oligomezotrofních rybníků a ochrana starých dubů s regionálně největším množstvím reliktních a bioindikačně významných arborikolních druhů hmyzu. Udávaná nadmořská výška je od 253 do 257 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.8. 1954 (výnos 1954-08-05-výnos, Ministerstvo kultury). Poté ještě došlo k 1 přehášení 19.9. 2007 s platností od 15.12. 2007 (nařízení 2007-09-19-4/2007, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Týnišťský úval (61b), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Soustava tří rybníků s bažinami na severovýchodě a asfaltovou stezkou po jihovýchodě tvoří základ chráněného území. Dubina uprostřed s památným dubem o obvodu kmene 890 cm pak tvoří jeho srdce. Je tu překrásně a místo stojí za návštěvu v každém ročním období.


Jižní růžek chráněného území.
1
Rybník Velká Houkvice pohledem od jihovýchodu.
2
Pařezový detail.
3
Pohled do koruny mladého buku.
4
Mechy a lišejníky nám dávají spatřit více barev zelené.
5
Úžasná zeleň mokrého mechu.
6
Osika musela tvrdě bojovat o přežití.
7
Nebezpečné bahenní propadliny.
8
Barvy v bahnitých okách bývají roztodivné.
9
Borovice do tak mokrého prostředí nepatří, i když kolem jsou rozsáhlé bory, zde je trpí až příliš.
10
Pokořený vrcholek borovice.
11
Velká Houkvice se na východě zužuje.
12
Východní cíp rybníka Velká Houkvice.
13
Téměř neprůchodné bažiny.
14
Ve východní části rybníka Velká Houkvice.
15
Po starých fošnách lze bažinami snáze projít.
16
Olše je tu v mokru vyloženě doma.
17
Maličký záliv rybníka Velká Houkvice.
18
Poněkud bezpečnější cesta rákosím.
19
Pozůstatek madla ve Velké Houkvici.
20
Kapradí v bažinách.
21
Dále už zpevněno není, pro člověka je pokračování ne příliš bezpečné.
22
Bažina přechází v les.
23
Uschlý dub proti ocelové obloze.
24
Pohled do koruny mohutného dubu, za povšimnutí stojí silná vodorovná větev nalevo.
25
Pařez pro zvířátka, tedy s vyřezaným prostorem pro sůl.
26
Výsadba mezi starými duby.
27
Lesní cesta mezi Velkou a Prostřední Houkvicí.
28
Uschlých dubů tu je víc.
29
Mech je útočník pomalý a zákeřný.
30
Na pařezu je výrazně živo.
31
Duby mezi Houkvicemi.
32
Památný dub o obvodu kmene 8,90 m, jeden z největších v Čechách.
33
Kouzelný kruh kolem památného dubu tvoří ohrádka.
34
Pohled do koruny památného dubu.
35
Útroby památného dubu.
36
Pozůstatek lesního potůčku.
37
Cesta mezi Velkou a Prostřední Houkvicí ústí do asfaltové stezky mezi městy Týniště nad Orlicí a Třebechovice pod Orebem.
38
Rybník Prostřední Houkvice od severovýchodu.
39
Rákosí již cítí pokročilé jaro.
40
Stojí zato, pohlédnout na zem.
41
Mraky jsou nejisté, ale když tvoří pozadí větví starého dubu, je to krásné.
42
Život se dere na povrch.
43
Jarní detail z pruhu mezi kolejemi lesní cesty.
44
Romantické zákoutí jako chtělo být bydlištěm skřítků.
45
Na severním břehu rybníka Prostřední Houkvice.
46
Cesta na sever od rybníka Prostřední Houkvice.
47
Sluníčko se odráží od lopuchu, jen beruška na něm schází.
48
Osamělý kvítek lesní jahůdky.
49
Les nabízí bezpočet nádherných a vždy trochu jiných pohledů do korun stromů.
50
Miniaturní mokřad mezi Prostřední a Malou Houkvicí.
51
Bolavý pohled na situaci, kdy jedna půlka již leží mrtvá a druhá stále žije a bojuje o přežití.
52
Osamělost mrtvých bývá téměř strašidelná.
53
Pavouci tkají pavučiny vždy na místech, kde čekají hojnou kořist.
54
Některé pohledy snad uprostřed deštivých dnů není lze očekávat.
55
Rybník Malá Houkvice.
56
Západní cíp rybníka Malá Houkvice.
57
Borovice tady prostě příliš trpí.
58
Koruna borovice zajisté není příliš tradiční.
59
Malá Houkvice od jihozápadu.
60
Na první pohled bezedná tůň.
61
Ochranná cedule na západě chráněného území.
62
Podél západní strany chráněného území vede železniční trať Týniště nad Orlicí – Opočno.
63
Mokřady si žijí svým životem.
64
Slunce po dešti mezi bukovým listím působí tak nadějně.
65
Rybník Malá Houkvice z hráze.
66
Výpusť rybníka Malá Houkvice.
67
Pohled od Třebechovic pod Orebem po hrázi Houkvice směrem na Týniště nad Orlicí.
68
Rybník Malá Houkvice od jihu.
69
Rybník Malá Houkvice na jihovýchodní straně.
70
Bukové větve se sklání nad hladinou rybníka Malá Houkvice.
71
Pohled do dubiny mezi Houkvicemi.
72
Výpusť rybníka Prostřední Houkvice.
73
Pohleďme do koruny starého dubu na hrázi rybníka Prostřední Houkvice.
74
Cesta do dubiny mezi rybníky Prostřední a Velká Houkvice.
75
Kam se se svou šikmostí hrabe šikmá věž v Pise proti dubu na hrázi rybníka Velká Houkvice, který na jedné straně zpevňuje a na druhé je tažen ze srázu do vody.
76
Rybník Velká Houkvice pod dubovou větévkou.
77
Po dešti a při Slunci mají listy barvu mnohem sytěji zelenou.
78
Lesní přeslička při světelných hrátkách.
79
Pohled na hladinu rybníka Velká Houkvice z hráze, na druhé straně je rákosí, které přechází v malé bažiny.
80
Hladina rybníka Velká Houkvice, vlevo vzadu dubina s památným dubem o obvodu kmene 890 cm.
81
Pampeliška jako lampička při lesní cestě.
82
Výpusť rybníka Velká Houkvice.
83
Pohled z hráze do zálivu ve východní části rybníka Velká Houkvice.
84
Slatinná barva vody ve stružce, odtékající z rybníka Velká Houkvice, mířící do náhonu Alba.
85
Voda z rybníka Velká Houkvice odtéká do náhonu Alba.
86
Odraz Slunce ve stružce, odtékající z rybníka Velká Houkvice a mířící do náhonu Alba.
87
Krásná jarní zeleň v koruně dubu na hrázi rybníka Velká Houkvice.
88
Buková dvojčata ve východní části chráněného území.
89
Asfaltová lesní cesta mezi městy Týniště nad Orlicí a Třebechovice pod Orebem vede svou částí po jihozápadní hranici chráněného území.
90

Počet fotografií: 90 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:13:46 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Týnišťské Poorličí (do 2 km) | U Glorietu (3 km) | Chropotínský háj (5 km) | Zadní Machová (6 km) | Buky u Vysokého Chvojna (6 km) | Na bahně (6 km) | Bělečský písník (8 km) | Mazurovy chalupy (9 km) | Prácheňská stráň (9 km) | Sítovka (10 km) | U Sítovky (10 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!