Mělické labiště / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Mělické labiště o rozloze 2,91 ha se nachází při pravém břehu řeky Labe, zhruba 0,5 km na jihovýchod od obce Mělice a 1 km na severovýchod od obce Valy u Přelouče v okrese Pardubice. Předmět ochrany: Mrtvé rameno Labe s významnými rostlinnými společenstvy a živočichy. Udávaná nadmořská výška je 205 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.5. 1982 (1982-05-12-usnesení, Okresní národní výbor Pardubice). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Jedná se o takové větší slepé rameno Labe, obstojně přístupné. Na první pohled to tu vypadalo jako rybářský ráj, tak kdoví... Informační cedule uvádí zástupce rostlinné říše: stulík žlutý a leknín bělonosý. Z živočišné říše pak: čolek obecný, ledňáček říční či bobr evropský. Přístup je sem obstojný a místo zajisté stojí za návštěvu.


Uvítání ochrannou cedulí na západním okraji chráněného území.
1
Stromy byly ponejprv vichrem zlomeny, pak pilou pořezány a nakonec zde zůstaly napospas svému osudu.
2
Nepropustné rákosí na západním okraji slepého ramene.
3
V západní části srdce bývalého labského meandru.
4
Soušky neodmyslitelně patří ke slepým ramenům.
5
Nehybnost vody láká k rostlinnému osídlení.
6
Stulíkům se zalíbilo na mělickém labišti.
7
Břehy jsou tu na většině míst řádně zarostlé.
8
Výše pobřežních porostů tu je často nad hlavu člověka.
9
Krásná vrbová dvojčata.
10
Vrba má neustálou tendenci obnovovat se, téměř jako by opakovala vstání z mrtvých.
11
Nejširší místo Mělického labiště.
12
Východní cíp chráněného území.
13
Ve východní části srdce bývalého labského meandru.
14
Cesta mezi slepým ramenem a pravým břehem řeky Labe.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:16:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Labiště pod Opočínkem (do 2 km) | Bohdanečský rybník (7 km) | Semínský přesyp (8 km) | Labské rameno Votoka (8 km) | Baroch (13 km) | Tůň u Hrobic (15 km) | Ptačí ostrovy (16 km) | Na skalách (17 km) | Habrov (17 km) | Týnecké mokřiny (17 km) | Hrozná (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!