Strádovské Peklo / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Strádovské Peklo o rozloze 88,19 ha se nachází po obou březích řeky Chrudimky, mezi obcemi Práčov a Libáň, jinak též mezi městy Slatiňany a Nasavrky v okrese Chrudim. Předmět ochrany: Komplex přirozených suťových lesů s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Celý ekosystém je typickou ukázkou přirozených společenstev daného území. Udávaná nadmořská výška je od 320 do 414 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.12. 1994 s platností od 1.12. 1994 (vyhláška 1994-12-01-vyhláška, Správa CHKO Železné hory). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Železnohorské podhůří (69a), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3).

Jedná se o dosti obtížně dostupné údolí řeky Chrudimky v návaznosti na výše položené chráněné území Krkanka. Ač za východní hranicí chráněného území vede hlavní silnice I/37, jen málokdo z řidičů má tušení, že za tím „obyčejným“ lesem se skrývá nádherné území, které jistě stojí za navštívení. Ovšem budou nás tu zadržovat různé zábrany, spíše však formální, než skutečné. Je třeba si uvědomit, že ve velké části chráněného území s nachází obora a proto ten zhoršený přístup.


Dřevěný most na kamenných pilířích přes řeku Chrudimku je také hranicí mezi chráněnými územími Krkanka (vlevo) a Strádovské peklo.
1
Úřední cedule doplněná o již poškozenou informační ceduli na levém břehu Chrudimky.
2
Kontrast přechodné jasné zeleně bukové oproti temné a stálé zeleni smrkové.
3
Cesta nad Strádovským peklem.
4
Pohled dolů do Pekla. Ještě, že jde o pouhý název, listnatá zeleň budiž toho důkazem.
5
Sluncem osvětlený zelený palouk v lese.
6
Ohromná pupava vždy zaujme.
7
Loňské borové šišky na prosluněném lesním podloží.
8
Jsme blízko hlavní silnice a lidé, kteří by měli být moudří...
9
Jen člověk takto do lesa dokáže odhodit nepotřebnou pneumatiku.
10
Jasně zelené mladé bukové listí.
11
Rozcestí ve Strádovském pekle, vlevo ke Strádovu.
12
Nádherný modřín na pekelném rozcestí.
13
Prosluněný dub na pekelném rozcestí.
14
Lesní cesta ke Strádovu.
15
Lesní cesta od Strádova na Libáň.
16
Jedna z borovic, jako by virtuálně obrůstala neviditelnou překážku.
17
Ze Strádovského pekla je dobře vidět vodárenská věž v Práčově.
18
Na osamělém kameni se nachází dost rýh.
19
Terénní zlom, za kterým se nachází sráz k řece Chrudimce.
20
Sráz k řece Chrudimce na jejím levém břehu.
21
To co mezi skalními bloky vypadá jako cesta, to je pouhý klam.
22
Horní kóty údolí řeky Chrudimky ve Strádovském pekle.
23
Okouzlující životadárné Slunce za borovicí ve Strádovském pekle.
24
Místy jsou ve Strádovském pekle spády nižší, pak často skála porůstá mechem.
25
Vodorovný barevný kontrast dvou odstínů zelené.
26
V prudkém srázu na pravém břehu řeky Chrudimky se udržely většinou jen borovice a ani těm není dán dlouhý život.
27
I v horních kótách Strádovského pekla je dobře znát klikatící se údolí řeky Chrudimky.
28
Poměrně mohutná borovice se svými kořeny dobře drží v nehostinném kamenném podloží.
29
Pohled přes údolí řeky Chrudimky na vodárenskou věž v Práčově.
30
Osamělé tři skalní zuby.
31
Vodárenská věž v Práčově poněkud bez skrupulí svojí výškou zastiňuje kostel sv. Jakuba Většího.
32
Padlá borovice na velice prudkém srázu na pravém břehu řeky Chrudimky.
33
Spodní část Strádovského pekla s lesní cestou.
34
Dvě ramena řeky Chrudimky se zase spojují v jedno jediné.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:46:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Krkanka (2 km) | Hrobka (3 km) | Kaštanka (3 km) | Farář (4 km) | Na skalách (6 km) | Vápenice (7 km) | Ptačí ostrovy (9 km) | Zadní rybník (10 km) | Habrov (11 km) | Oheb (13 km) | Les na dolíku (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!