Babí lom / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Babí lom o rozloze 24,91 ha se nachází severně od obce Lelekovice, jinak též mezi městy Kuřim a Adamov v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Zachování geomorfologicky i geologicky jedinečné a pozoruhodné lokality skalních útvarů s mozaikou přírodě blízkých až přirozených lesních společenstev extrémních stanovišť, která svojí rozlohou nemá na spodnodevonských slepencích v České republice obdobu. Na převážné ploše extrémního stanoviště zůstala zachována mozaika lesních společenstev borovice lesní, dubu zimního a buku s příměsí dalších dřevin (javory, lípy, habr) a to většinou v přírodě blízkém až přirozeném stavu s odpovídajícím bylinným podrostem. Lokalita je významná i ornitologicky. Udávaná nadmořská výška je od 385 do 562 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.11. 1990 s platností od 10.12. 1990 (vyhláška 1990-11-22-XIX-603-7, Okresní národní výbor Brno-venkov). Poté ještě došlo k 1 přehášení 20.2. 1996 s platností od 20.2. 1996 (nařízení 1996-02-20-1/96, Okresní úřad Blansko). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o nádherný skalní hřeben, táhnoucí se přes 2,5 km severojižním směrem. Lze z něj tedy výborně pozorovat východ i západ Slunce. O pohodlnosti výšlapu lze mluvit nelze, zato je tu tak nádherně, že slova stěží bude možná poskládat.


Nízké lesní Slunce nad Babím lomem.
1
Úřední cedule řádně kšiltovkou označená.
2
Kamenný mezník ve skále musí být, aby bylo jasné, co vlastně komu patří.
3
Temné skalní výčnělky pod javorovými listy.
4
Turistická cedule Babí lom 562 m n.n m. má informační charakter.
5
Pěšina mezi nakloněnými skalními vrásami.
6
Fajna skalní borovice.
7
Slepencová skála na pomezí slunečního svitu a stínu.
8
Hlavu zaklonit můžeme, pak se objeví scenérie nesnadno předtím představitelné.
9
Značně prohnutá buková větev u skalní stěny.
10
Do skály zaseknutá usychající větev.
11
Skalní vrcholek v severní části chráněného území.
12
Strmý pohled dolů ze skalního vrcholku.
13
Odpolední Slunce mezi borovicemi nad Babím lomem.
14
Výhled mezi borovicemi na oblast severně od města Kuřim.
15
Stín stromu na skalní stěně k západu obrácené.
16
Některé borovice se mezi skálami opravdu dobře uchytí.
17
Západní část skalní stěny Sluncem osvětlená.
18
Kopcovitý výhled z Babího lomu, vlevo se leskne část města Kuřim.
19
Obec Česká pohledem z Babího lomu.
20
Borovice na skále Babí lom naklánějící se k obci Česká.
21
Malá skalní soutěska.
22
Stupňovité balvany tvoří jakési schody.
23
Odpolední Slunce nad borovou apod dubovou větví.
24
Borová šiška na mechu zeleném slunečními paprsky prosvětleném.
25
Dvojice borových šišek na mechu zeleném slunečními paprsky prosvětleném.
26
Slunce se již začíná schovávat za skály.
27
Javorové listy na nízkém Slunci.
28
Malý a velký skalní výčnělek.
29
Sklaní židle s pamětní cedulí.
30
Pamětní cedule: Na paměť zakladateli turistických zařízení na Babím lomě, Carl Ripka zemř. 1874, obnoveno Lesy města Brna 2013.
31
Odpolední Slunce mezi skálou a bukovou větví.
32
Pěšina ve skalním svahu.
33
Vnitřní hraniční značka chráněného území na buku a turistická vrcholová značka na skále.
34
Detail turistické vrcholové značky na skále namalované.
35
Zelené oddenky plazivých rostlin na uschlém bukovém listí.
36
Pěšina mezi menšími balvany a stromy.
37
Rrozcestí Babí lom.
38
Turistický rozcestník Babí lom.
39
Sádrové strašidýlko s rukou jako jeřabiny.
40
Skupina sádrových strašidýlek u rozcestí Babí lom.
41
Sesychající dávno mrtvý bukový kmen.
42
Na Babím lomě rostou i smrky, ale moc jich tu není.
43
Podvečerní Slunce mezi žlutavými dubovými listy.
44
Mladý sesychající dub oproti modré obloze.
45
Ostružiny možná dozrají, ale muselo by být ještě dlouho horko a slunečno.
46
Sluneční paprsky prořezávají skálu, dalo by se doslova říct.
47
Padlý bukový kmen a živá borovice u skalního výčnělku.
48
Vrchol nízké borovice.
49
Nízký skalní vrcholek mezi dvěma nízkými borovicemi.
50
Modrozelený romantika horního lesního patra.
51
Ne všem borovicím se zadaří vyrůst dostatečně zdravě.
52
Strmý pohled dolů po skále mechem obrostlé.
53
Blankytná modř oblohy za skalou a nízkými stromy.
54
Ulomená skalní vrása lehce překrývá pěšinu.
55
Uschlá borovice na Babím lomu.
56
Kmen uschlé borovice u skalní stěny.
57
Ulomená skalní vrása na podvečerním Sluncem zalitá.
58
Zvrásněná skála a zvrásněná krajina za ní.
59
Sklaní vrásy jsou již dosti staré.
60
Slunce za šikmým bukem.
61
Zelené bukové listy již v září ztrácí svoji sytost.
62
Křivý mladý buk u hřebenové pěšiny.
63
Lehce šikmá vrchlový skalní tabule s porosty mechu a menších stromů.
64
Trojice skalních výstupků v jižní části chráněného území.
65
Padlý bukový kmen se již rozkládá.
66
Uschlý křivý bukový kmen.
67
Ohníček v chráněném území jasně naznačuje, co si lidé myslí o zákazech.
68
Hřebenová pěšina podél housenkovité skály.
69
Dubové listy poněkud předčasně chytily podzimní zabarvení.
70
Břízka na skalním vrcholu? Kdepak, je to klam, kdy skála zakrývá útlou břízu.
71
Detail uchycení borovice ve skále.
72
Slunce klesá k borové větvi, shora kryto mrakem ve tvaru začínající spirály.
73
Podvečer s břízkami na skalách.
74
Západní svah v jižní části chráněného území je pokryt z velké části křovinami.
75
Souška borovice oproti modré obloze.
76
Hřebenová pěšina v jižní části chráněného území Babí lom.
77
O nějaké rovné ploše se tu vesměs nedá uvažovat.
78
Malé stromy na skalách za klesajícího Slunce.
79
Slunce již značně pokleslo k západu, ale pokud prosvítá mezi listy, skutečně to stojí za to.
80
Bříza večerními slunečními paprsky zalitá.
81
Slunce klesá k západu u skály a na obloze lze spatřit stopu po letadlu.
82
Slunce mezi skalami se kloní k západu.
83
Slunce se ukládá ke spánku za borovou větví a obloha ukazuje letadlo.
84
Borová souška oproti modré obloze.
85
Stín se prodlužuje po vrchu lesa, Vranov je ještě zalitý slunečními paprsky.
86
Borovici bez špičky osvětlují na vrcholu poslední sluneční paprsky toho dne.
87
Rozhledna Babí lom ze západu Sluncem osvětlená.
88
Rozhledna Babí lom s turistou hledícím k východu.
89
Zalesněný hřeben Babí lom pohledem na sever z rozhledny.
90
Východní pohled z rozhledny Babí lom s vesnicí Vranov.
91
Jihovýchodní pohled z rozhledny Babí lom patří především lesům.
92
Jižní pohled z rozhledny Babí lom přes obec Česká na město Brno.
93
Jihozápadní pohled z rozhledny Babí lom, kdy v dáli můžeme tušit údolí Svratky s Brněnskou přehradou.
94
Západní pohled z rozhledny Babí lom je tak úžasný, že poutník raději nic neříká, aby nevyplašil tu nádheru všedního dne.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:17:04 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Holé vrchy (do 2 km) | Březina (2 km) | Šiberná (3 km) | Babí doly (3 km) | Jelení skok (5 km) | Zlobice (5 km) | Coufavá (5 km) | Obůrky-Třeštěnec (5 km) | Malhostovické kopečky (6 km) | Soběšické rybníčky (7 km) | Na lesní horce (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!