Jelení skok / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Jelení skok o rozloze 110,76 ha se nachází zhruba 1 km severozápadně od města Adamov, na pravém břehu řeky Svitavy v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Ochrana přirozených bukových a dubobukových porostů na brněnské vyvřelině. Udávaná nadmořská výška je od 250 do 475 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.6. 1976 s platností od 22.9. 1976 (výnos 1976-06-01-7.034/76, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o nádhernou součást Moravského krasu, kudy protéká Pytlácký potok a prochází turistická trasa směrem na Vranov. V blízkosti protéká řeka Svitava. Jinak je přístupnost dosti náročná, svahy jsou zde prudké a často také zrádné ve smyslu nestabilního podloží. Ač tu roste vícero druhů stromů, převažují buky a ty na podzim vytvářejí nezapomenutelné barevné scenérie. Pokud jsou doplněné o sluneční paprsky, je to prostě překrásné. Místo zajisté stojí za návštěvu.


Stoupající cesta od Adamova k Vranovu.
1
Pomalu se rozkládající kmen v bukovém listí.
2
Buky jsou jak najednou vysázené.
3
Podzimní lesní cesta plná romantických zákoutí.
4
Mladý buk vzešlý z bukvice s opadem listí příliš nepospíchá.
5
Poněkud srostlé buky.
6
Hrana svahu za lesní cestou.
7
Uschlý buk je bezpečně poznat mezi podzimem zabarvenými listy.
8
Úžasné podzimní Slunce za podzimním mladým bukem a terénní hranou.
9
Okouzlující barvy podzimu v bukovém lese.
10
Okrooranžově zbarvené bukové listy.
11
Lesní cesta podél chráněného území.
12
Oblouk lesní cesty v podzimní romantice bukového lesa.
13
Kořen buku zpevňuje svah nad lesní cestou.
14
Lesní hřeben šplhá vzhůru pokryt opadajícími buky.
15
Úřední cedule v hraně svahu.
16
Hraniční znak chráněného území na vývratu má již poněkud zkreslenou platnost.
17
Pohled přes údolí Pytláckého potoka.
18
Bukový vývrat u lesní pěšiny.
19
Polední sluníčko téměř za poledne se v listopadu jeví nízko.
20
Dobře znatelná lesní cesta pokrytá čerstvě napadanými bukovými listy.
21
Světlý a tmavý buk ve vzájemné blízkosti dvojčat.
22
Jelení skok je území, kde bychom stěží našli rovinu.
23
Svah se jeví jako plný hlíny, ale té je jen omezené množství na podkladní skále.
24
Údolí, které vidíme za zpola opadanými buky, vyhloubila řeka Svitava.
25
Usychající bukový vývrat.
26
Mechem obrostlý bukový vývrat na nenápadném ostrohu.
27
Dub zimní je tu počátkem listopadu ještě zpola zelený.
28
Uschlý a pokroucený bukový kmen nad skalní hranou.
29
Opadané dubové listí na hranou srázu.
30
Pohled shora na Svitavu a železniční trať ve směru Adamov – Blansko.
31
Slunce nad prudkým srázem.
32
Pěšina ve svahu je vcelku stabilní.
33
Plně zelené kapradí na počátku listopadu znamená, že ještě nebyl pořádný mráz.
34
Pěšina ve srázu klesá směrem na Adamov.
35
Odkrytá skalní stěna s kapradím.
36
Pohled vzhůru na hranu menší skalní stěny.
37
I dub se může zlomit, přestože platí za velice pevný strom.
38
Padlý dub mezi buky vklíněný.
39
Oblouk skalní pěšiny nad Adamovem.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:03:03 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Coufavá (2 km) | Dřínová (3 km) | Babí doly (4 km) | Býčí skála (4 km) | Habrůvecká bučina (4 km) | Babí lom (5 km) | Malužín (5 km) | Holé vrchy (5 km) | Březina (5 km) | Kněžnice (6 km) | Šiberná (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!