Černý les u Šilhéřovic I. / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Černý les u Šilhéřovic I. o rozloze 8,14 ha se nachází na sever od města Ostrava, zhruba v půli cesty na obec Šilhéřovice. Předmět ochrany: Přirozený pralesový porost typický pro Oderskou nížinu. Udávaná nadmořská výška je od 240 do 248 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 2.2. 1970 s platností od 17.12. 1970 (výnos 1970-02-02-14.475/69-II/2, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Opavská pahorkatina (VIIA1).

Jedná se o nádherné lesní území, snadno dostupné z Ostravy. Nejsilněji rostocí dřevinou tu je buk lesní. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: habr obecný, bříza bělokorá, javor klen, modřín opadavý a ostřice třeslicovitá. Ze zástupců živočišné říše jsou uváděni střevlík fialový, střevlík kožitý, střevlík zahradní a dále pak některé druhy střevlíčků. Místo je prosté od hluku města a rozhodně stojí zato jej navštívit.


To, že jsme v chráněném území, poznáme až podle úřední cedule, okolí je tu jinak dost podobné.
1
Pomalý rozklad zbytků padlého stromu.
2
Mladé bukové listí v jarním lese.
3
Pahýl napadeného stromu v prosluněném bukovém lese.
4
Napadený pahýl se rozkládá pomalu, ale jistě.
5
Slunce za bukovým pahýlem.
6
Buk, který již dávno umírá.
7
Sytá zeleň podloží bukového lesa a rozkládající se kmen buku.
8
Veliký bukový vývrat, kdy stín právě zaplňuje díru po kořeni.
9
Povalený buk se táhl více kmeny.
10
Prosluněný bukový vývrat pohledem z kmene.
11
Řeklo by se, že buky tu leží, jak samy popadaly, ale najdeme tu také rovně uříznutý kmen od motorové pily.
12
Jeden bukový kmen padá přes jiné v Šilheřovickém lese.
13
Mohutný buk viděný s hlavou zakloněnou.
14
Choroš na mrtvém bukovém kmeni je toho času na prudkém Slunci.
15
Dvojice bukových vývratů v Šilheřovickém lese.
16
Bukový les za sytých jarních barev.
17
Malý lesní příkop.
18
Silně naštípnutý ležící buk lesní.
19
Odštípnutá polovina buku leží na zemi a druhá se tak nějak zotavuje.
20
Lesní pěšina kolem choroši napadeného pahýlu buku.
21
Kontrast slunečního svitu a lesního stínu s padlým bukovým kmenem, napadeným choroši.
22
Vývrat buku starší a za ním vývrat buku mladší.
23
Pohlédněme pod zvednuté kořeny bukového vývratu.
24
Mechové zátiší v Šilheřovickém lese.
25
Vývraty tu jsou přece jen korigovány motorovou pilou.
26
Hladký buk v Šilheřovickém lese.
27
Modřín mezi buky.
28
Rozhraní habrového a bukového lesa.
29
Choroše jsou krásné, ale to na jejich parazitickém způsobu života nic nemění.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:36:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Černý les u Šilhéřovic II. (do 2 km) | Landek (3 km) | Štěpán (7 km) | Hraniční meandry Odry (7 km) | Turkov (8 km) | Dařenec (8 km) | Rezavka (12 km) | Porubský bludný balvan (12 km) | Hranečník (12 km) | Polanský les (13 km) | Přemyšov (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!