Černý les u Šilhéřovic II. / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Černý les u Šilhéřovic II. o rozloze 7,80 ha se nachází jižně od obce Šilheřovice, směrem na město Ostrava. Vlastní území leží v okrese Opava. Předmět ochrany: Jedinečný doklad stavu dřívějších porostů v Oderské nížině v lokalitě zvané "Komora". Udávaná nadmořská výška je od 228 do 250 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 2.2. 1970 s platností od 17.12. 1970 (výnos 1970-02-02-14.476/69-III/2, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Opavská pahorkatina (VIIA1).

Jedná se o nádherné lesní území, kde snadno získáme dojem skutečného bukového pralesa. Tím sice podle vyhlašovací dokumentace je, ale lidské zásahy tu jsou patrné. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: buk lesní, dub letní, habr obecný, bříza bělokorá a ostřice chlupatá. Také jsou uváděny vyšší houby: závojenka dvoubarvá, závojenka buková, kukmák vláknitopochvatý a Hvězdova smrková. Ze zástupců rostlinné říše jsou uváděni: netopýr stromový, netopýr parkový, netopýr velký, netopýr černý, netopýr Brandtův, hýl rudý as čáp černý. V každém případě je zde co k vidění, je to tu srovnatelné s nejkrásnějšími bukovými pralesy a v tomto případě na velikosti opravdu nezáleží. Dostupnost sem je solidní, i když žádné značky nás sem přímo nezavedou. Doporučuji k navštívení.


Úřední cedule na jižní hranici chráněného území.
1
Některé pahýly mají opravdu bizardní tvar.
2
Mezník prostě musí být, i když jsme uprostřed hlubokého lesa.
3
Rozhraní bukové a smrkové o sobě dává vědět i nejspodnějším patrem.
4
Úžasná barevná kombinace buku, kterého spodní díl je ve stínu a koruna s listím pak na prudkém Slunci.
5
Horní část padlého buku.
6
Zajímavé bukové vývraty.
7
Jarem prosluněný bukový les.
8
Slunce proniká přes mladé bukové listí a naráží na šikmo se držící pahýl.
9
Velkým dílem je tu dán bukům prostor pro přirozený vývoj.
10
Detail bukového kořání.
11
Bukový kmen, který tu leží již mnoho let.
12
Tento buk je sice ještě živý, ale o jeho napadení se můžeme přesvědčit pouhým pohledem.
13
Nádherný choroš působí zblízka skoro až strašidelně.
14
Údolí v Černém lese, kde občas teče slabý potůček.
15
Úřední cedule na dně malého údolí je na severní hranici chráněného území.
16
Mechem porostlá, Sluncem osvětlená buková větev na vývratu.
17
Takto vypadá druhová rozmanitost.
18
Detail mladého bukového listí.
19
Cesta přes Černý les, toho času prosluněná.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:36:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Černý les u Šilhéřovic I. (do 2 km) | Landek (4 km) | Hraniční meandry Odry (6 km) | Štěpán (7 km) | Dařenec (8 km) | Turkov (9 km) | Hranečník (12 km) | Porubský bludný balvan (13 km) | Rezavka (13 km) | Polanský les (14 km) | Přemyšov (14 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!