Rezavka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Rezavka o rozloze 84,05 ha se nachází na území města Ostrava, jižně od čtvrti Svinov a západně od čtvrti Zábřeh v okrese Ostrava-město. Předmět ochrany: Zachování z krajino-ekologického hlediska velmi cenného území části údolní nivy řeky Odry, bezprostředně navazující na chráněnou krajinou oblast Poodří a jeho ochrana před možnými negativními zásahy. Jedná se o území s pestrou mozaikou různých typů biotopů (vodní plochy, vodní toky, mokřady, louky, pole, remízky, lužní lesy) s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 211 do 215 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 26.5. 1998 s platností od 27.5. 1998 (vyhláška 1998-05-26-7/1998, Město Ostrava). Poté ještě došlo k 1 přehášení 25.8. 1998 s platností od 20.9. 1998 (vyhláška 1998-08-25-12/1998, Město Ostrava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o hezké lužní území, jemuž z hlediska vodních ploch vévodí Nový rybník. Přes území vede naučná stezka Starý Svinov – PR Rezavka. Informační cedule uvádějí mimo jiné výskyt těchto rostlinných druhů: hvězdnatec čemeřicový, česnek medvědí, sasanka prykyřníkovitá, dymnivka dutá a bledule jarní. Dále jsou uváděni tito obojživelníci a plazi: užovka obojková, ještěrka obecná, skokan zelený, ropuch obecná, rosnička zelená, skokan hnědý, sklokan skřehotavý, slepýš křehký, čolek obecný a čolek velký. Přístup sem je velice solidní a rozhodně je tu co k vidění. Zabloubit se tu dá jen stěží, vždyť severní hranici tvoří silnice I/11, východní hranici řeka Odra a jižní a západní hranici pak železnice. V každém případě se dá území doporučit k návštěvě a to nejen pro milovníky lužních krás.


Dálniční most dálnice D1 v severním sousedství chráněného území vede přes rybník Rojek.
1
Dálniční most přes hlavní železniční trať ve směru Ostrava – Přerov.
2
Nedokonale zpevněná cesta luhem.
3
Vody tu najdeme v okolí plno.
4
Takto si lze představit rumiště.
5
Velice krásná a zajímavá cesta přes vodní plochu.
6
Malý poloostrůvek v Novém rybníce.
7
Můstek přes vodní plochu je toho času jakžtakž spolehlivý.
8
Letící kachna nad hladinou Nového rybníka za cípem malého poloostrůvku.
9
Rozvlněná hladina Nového rybníka se zrcadlícím se Sluncem.
10
Náplav na severovýchodním břehu Nového rybníka.
11
Osamělý trs trávy daleko v Novém rybníce.
12
Zpola utopený kmen si žije svým posmrtným životem v Novém rybníce.
13
Zvýšená hladina náhonu, za kterým se nachází zrovna velice mokrý luh.
14
Vlak si to jede na Přerov a hladinu Nového rybníka čeří vítr.
15
Přirozený most přes lužní náhon.
16
Pěšina po hrázi Nového rybníka.
17
Stavidlo Nového rybníka pohledem od vody.
18
Rákosí při jižním břehu Nového rybníka.
19
Náhon k Novému rybníku je spořádaně ve svých březích a obklopují ho luhy.
20
Hezký lužní obrázek, kdy padlý kmen stromu již obrůstá a obklopuje jej loňské listí a vše dokresluje žluté rákosí v pozadí.
21
Luh, kde není jistý jediný krok.
22
Mohutný habr padl do luhu.
23
Medvědí česnek a vedle něj mladé kopřivy.
24
Hezké místo pro hnízdění ptáků ve vykotlaném kmeni pobřežního habru.
25
Romantická lužní pěšina.
26
Mostek přes lužní náhon.
27
Kořeny stromu se po odplavení hlíny stávají vzdušnými.
28
Lužní Slunce v korunách habrů.
29
Jedna z informačních cedulí k přírodní rezervaci Rezavka.
30
Soutok dvou lužních náhonů.
31
Pahýl stromu vyčnívá z lehce rozčeřené hladiny velké tůně ve tvaru slepého ramene, která s ovšem nachází na malém lužním potoce Mlýnka.
32
Lužní cesta přes Rezavku.
33
Naplaveniny na okraji tůně na malém lužním potoce.
34
Tůň na malém lužním potoce Mlýnka je zjara ještě velmi čistá, však to je tu trochu průtočné.
35
Malý potůček Mlýnka v nepřirozeném prostředí, ve skutečnosti jde o lužní potok, zde se však ve stejné úrovní kříží s cestou.
36
Habrový pahýl, takový je běžný obraz luhu na Rezavce.
37
Na medvědí česnek se opírá prudké lužní Slunce.
38
Jižní hranice chráněného území Rezavka.
39
Železniční most přes lužní potok, dále s nachází Polanský les.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:37:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Polanský les (do 2 km) | Přemyšov (do 2 km) | Polanská niva (5 km) | Porubský bludný balvan (5 km) | Turkov (5 km) | Štěpán (7 km) | Rákosina (8 km) | Landek (9 km) | Bažantula (11 km) | Černý les u Šilhéřovic I. (12 km) | Černý les u Šilhéřovic II. (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!