Dolní a Prostřední Svrčov / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Dolní a Prostřední Svrčov o rozloze 3,54 ha se nachází mezi obcemi Svrčov a Veselíčko v okrese Přerov. Předmět ochrany: Biotop kuňky ohnivé. Udávaná nadmořská výška je od 294 do 310 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.3. 2012 s platností od 19.5. 2012 (nařízení 2012-03-20-4/2012, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Tršická pahorkatina (76b), geomorfologická jednotka: Tršická pahorkatina (IVC8H).

Jde o čtveřici rybníků: Dolní Svrčov, Prostřední Svrčov, Horní Svrčov a ještě jeden výše, který snad má též jméno. Název chráněného území tedy neodpovídá skutečnosti, snad jde o postupně rozšiřovanou ochranu. Informační cedule uvádí výskyt těchto živočišných druhů: kuňka ohnivá, čolek obecný, čolek velký, rosnička zelená, kuňka žlutobřichá, kuňka obecná. Rybníky to jsou menší, takové skoro až ladovské, kde jen spatřit vodníka na vrbě. Okolní lesní prostředí tomu tu dává lehce tajemný závan. Zkrátka je tu hezky a má smysl se sem vypravit.


Silnice Veselíčko – Svrčov na jižní hranici chráněného území.
1
Obrážející a vyrážející pobřežní porosty na břehu rybníka Dolní Svrčov.
2
Odtoková jímka rybníka Dolní Svrčov.
3
Jihozápadní cíp rybníka Dolní Svrčov.
4
Uschlé a rašící netýkavky jsou počátkem května v barevném kontrastu.
5
Jihozápadní břeh rybníka Dolní Svrčov.
6
Plující uzavřená sklenice se žížalami, inu bezcitný rybář by se měl stydět...
7
Pohled do korun mladých olší.
8
Rybník Prostřední Svrčov pohledem ze své dolní části.
9
Hráz rybníka Prostřední Svrčov, odkud voda pokračuje do rybníka Dolní Svrčov.
10
Pohled dolů na horní část rybníka Dolní Svrčov.
11
Odtoková jímka rybníka Prostřední Svrčov.
12
Chmýří na hladině rybníka Prostřední Svrčov.
13
Protější les se odráží v hladině rybníka Prostřední Svrčov.
14
Prosluněný topol osika s rašícími listy.
15
Rybník Prostřední Svrčov ze západu lemován břízami a olšemi, z východu za těmito stromy stojí smrkový les.
16
Rybník Prostřední Svrčov z pravého břehu ohledem k hrázi.
17
Rybník Prostřední Svrčov s cedulí rybářského revíru na osice a vnějším hraničním znakem chráněného území na olši.
18
Co je nápadnější? Rybní Prostřední Svrčov s informační a úřední cedulí, či růžek stříbrné Felicie? Odpovědět si musí každý sám...
19
Úřední cedule na pravém břehu rybníka Prostřední Svrčov.
20
Hráz rybníka Horní Svrčov pohledem odstpoda.
21
Zelenající se hráz rybníka Horní Svrčov.
22
Hladina rybníka Horní Svrčov pod kaštanovými listy viděná.
23
Pravý břeh rybníka Horní Svrčov zpoza temného křoví.
24
Cesta po pravém břehu rybníka rybníka Horní Svrčov.
25
Zarostlý břeh rybníka Horní Svrčov.
26
Zelenající se pravý břeh rybníka Horní Svrčov.
27
Hráz rybníka nejhornější Svrčov.
28
Rybník nejhornější Svrčov je poněkud zarostlý.
29
Cesta po hrázi rybníka nejhornější Svrčov.
30
Rybník Horní Svrčov pohledem shora z hráze rybníka nejhornější Svrčov.
31
Odtoková jímka rybníka.
32
Zarůstající rybník nejhornější Svrčov.
33
Rybářsky vděčný rybník Horní Svrčov.
34
Smrkový les s břízou nad rybníkem Horní Svrčov.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:15:29 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Veselíčko (do 2 km) | Malé laguny (9 km) | U strejčkova lomu (12 km) | Království (14 km) | Tučapská skalka (18 km) | Bázlerova pískovna (20 km) | Zástudánčí (20 km) | Hrdibořické rybníky (20 km) | Plané loučky (21 km) | Chropyňský rybník (22 km) | Na skále (23 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!