Ranšpurk / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Ranšpurk o rozloze 20,38 ha se nachází uprostřed rozsáhlého luhu na pravém břehu řeky Moravy, v srdci soutoku s řekou Dyjí, v přítomnosti říčky Kyjovky, zhruba 5 km jižně od obce Lanžhot v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Starý lužní prales s bohatou avifaunou. Udávaná nadmořská výška je 153 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 19.12. 1949 s platností od 28.12. 1949 (vyhláška 1949-12-19-172.995/49-IV/1, Ministerstvo školství, věd a umění). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o malý výňatek z rozsáhlého luhu, který je sice dobře přístupný, ale dosti odlehlý. Spatřit tu můžeme vše krásné, co naše luhy zahrnují, vodní spleť je spíše v sousedství, ale divoký prales přímo zde. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: lípa malolistá, javor babyka, habr obecný, sasanka pryskyřníková, lecha jarní, řeřišnice luční, srha hajní ostřice lesní, rozrazil horský, svízel vonný, vrb abílá, ostřice štíhlá, ostřice pobřežní, šišák vroubkovaný, kyprej obecný, ostřice hubená, kruštík polabský, bledule jarní, řeřišnice malokvětá. Je tu velice krásně a místo toto lze vřele doporučit k návštěvě.


Příjezdová cesta k chráněnému území ze strany východní.
1
Mrtvý kanál nedaleko Ranšpurka naznačuje místní vodní poměry.
2
Lužní zátiší.
3
Tlející kmeny postupně obrůstá mech a stravuje domovský luh.
4
Jihomoravské luhy někdy připomínají středoevropskou džungli.
5
Kam se dřevo kloní, tam i padá.
6
Silné lužní Slunce? Nastupuje podzim, ale vedro je opravdu jak v létě.
7
V Ranšpurku najdeme i jinde neobvyklé plody.
8
Neustálá potřeb člověka pořád něco ohraničovat, vytyčovat a evidovat je směšná v porovnání s věčností.
9
Račte se prodírat, dlouhé rukávy jsou doporučeny.
10
Síťka pro odchyt.
11
Jeden strom přes druhý padá, bývá vhodné krýt si záda.
12
Detaily padlých stromů přináší nejednu zajímavost.
13
Pohleďme vzhůru!.
14
Dřevokazné larvy mají napilno.
15
Nedávno padlý kmen je teprve v počátečním stadiu rozkladu.
16
Hra studených barev v luhu.
17
Lávky přes vodní tok, říčku Kyjovku, jsou jak přirozené, tak člověkem stvořené, nebo přitvořené.
18
Sluncem zalité ustupující kopřivy s vodním tokem, říčkou Kyjovkou v pozadí.
19
Severozápadní cíp národní přírodní rezervace Ranšpurk je osazen úřední cedulí.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:32:43 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Cahnov - soutok (3 km) | Františkův rybník (8 km) | Stibůrkovská jezera (9 km) | Rendezvous (14 km) | Skařiny (17 km) | Úvalský rybník (19 km) | Kameníky (21 km) | Paví kopec (21 km) | Skalky u Sedlece (22 km) | Stupava (23 km) | Nivky za Větřákem (25 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!