Františkův rybník / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Františkův rybník o rozloze 14,76 ha se nachází zhruba 2 km jižně od obce Poštorná v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Zachování území s výskytem kriticky a silně ohrožených vodních, mokřadních a polostepních druhů rostlin a významné hydrobiologické lokality. Dále zachování významného hnízdiště zvláště chráněných silně ohrožených a ohrožených druhů ptáků a současně významného místa pro rozmnožování obojživelníků. Udávaná nadmořská výška je od 160 do 170 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.5. 1994 s platností od 1.6. 1994 (vyhláška 1994-05-09-vyhláška, Okresní úřad Břeclav). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1).

Jedná se o poměrně dobře udržovaný rybník poblíž státní hranice s Rakouskem. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: rákos obecný, orobinec širokolistý, ostřice štíhlá, žluťucha žlutá, třitina šedavá, žabník trávovitý, stulík žlutý, bublinatka jižní, rdest vzplývavý, kosatec žlutý, hvozdík Pontederův, řebříček štětinolistý, Z živočišných druhů jsou uváděni: skokan ostronosý, skokan zelený, skokan štíhlý, ropucha obecná, rosnička zelená, blanice skvrnitá, kuňka obecná, užovka obojková, slepýš křehký, ještěrka obecná, rákosník velký, bubáček malý, bukač velký, chřástal vodní, kvakoš noční, potápka roháč, potápka malá, slípka zelenonohá, bramborníček černohlavý, moták pochop, moudivláček lužní, slavík obecný, volavka popelavá a ledňáček říční. Místo je to hezké a stojí zato se sem zajet podívat.


Vycházející Slunce nad hladinou Františkova rybníka.
1
Slunce vychází za rákosím na břehu Františkova rybníka.
2
Vycházející Slunce pod olšovou větví na břehu Františkova rybníka.
3
Romantický východ Slunce v optické prohlubni mezi stromy za Františkovým rybníkem.
4
Keř na břehu Františkova rybníka prosvěcuje vycházející Slunce.
5
Olše na břehu Františkova rybníka za sílícího ranního osvětlení.
6
Františkův rybník je přírodní rezervací.
7
Jmelí dokáže napadnout svého hostitele tak intenzivně, až z něj vysaje všechnu energii a pak samo nemá z čeho žít.
8
Husté jmelí dusí vrbu.
9
Řídké rákosí v rybníce.
10
Východní břeh Františkova rybníka.
11
Odumřelé jmelí se povaluje po okolí napadené vrby.
12
Silnice po hrázi Františkova rybníka.
13
Vejce asi dvě třetiny slepičího, dravcem vypité.
14
Malá dřevěná vyhlídka nad hrází Františkova rybníka.
15
Vycházející Slunce nad tratí Břeclav – Hohenau an der March.
16
Cesta na hráz Františkova rybníka bývala dříve dobře chráněná.
17
Zbytky řopíku mezi tratí a Františkovým rybníkem.
18
Pavučiny v rose na břehu Františkova rybníka.
19
Schůdky z hráze k výpusti Františkova rybníka.
20
Vodočet nakřivo připevněný k výpusti Františkova rybníka.
21
Slunce se zvedá do mraků za mladou rozlehlou vrbou.
22
Hezké krmítko pro ptáky u odpočívadla na břehu Františkova rybníka.
23
Odpočívadlo a informační cedule na břehu Františkova rybníka.
24
Asfaltová cesta podél Františkova rybníka.
25
Úřední cedule na jihovýchodním cípu Františkova rybníka.
26
Františkův rybník na jižním břehu.
27
Na Františkově rybníce jsou rybářská místa označena čísly.
28
Rozjetá myš na silnici u Františkova rybníka.
29
Ten den na Františkově rybníce svítilo Slunce jen ráno.
30
Silnice po jižním břehu Františkova rybníka za ranního světlení.
31
Ráno pod strážní budkou u Františkova rybníka.
32
Zvedající se Slunce za olší na břehu Františkova rybníka.
33
Nádherný odlesk Slunce v hladině Františkova rybníka chvíli před jeho dlouhým zahalením přicházejícími mraky.
34
Jižní břeh Františkova rybníka.
35
Západní část Františkova rybníka.
36
Nebyla to obyčejná budka....
37
Západní část chráněného území Františkův rybník.
38
Úřední a informační cedule k chráněnému území Františkův rybník.
39
Vidlicové rozcestí na západ od chráněného území Františkův rybník.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:50:50 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rendezvous (6 km) | Ranšpurk (8 km) | Cahnov - soutok (9 km) | Stibůrkovská jezera (11 km) | Úvalský rybník (11 km) | Paví kopec (13 km) | Kameníky (14 km) | Skalky u Sedlece (15 km) | Skařiny (19 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (23 km) | Stupava (23 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!