Údolí Záhorského potoka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Údolí Záhorského potoka o rozloze 11,07 ha se nachází mezi městem Rokytnice v Orlických horách a obcí Kunvald. Vlastní území leží v okrese Ústí nad Orlicí. Předmět ochrany: Bohatá lokalita bledule jarní. Udávaná nadmořská výška je od 496 do 636 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 18.6. 1987 s platností od 1.9. 1987 (vyhláška 1987-06-18-vyhláška, Okresní národní výbor Ústí nad Orlicí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Český hřeben (95a), geomorfologická jednotka: Podorlická pahorkatina (IVB3), CHOPAV: Žamberk-Králíky (18).

Hezké místo, táhnoucí se jako nudle od severozápadu na jihovýchod. Není sice jisté, že jsme tu správně, cedule tu je jen na přírodní park Údolí Rokytenky a Hvězdné, ale i kdyby snad již ochrana zákonem nebyla platná, tak je to místo, které dokáže zaujmout zejména vnímavé duše. Ojedinělý mohutný smrk na levém břehu kolem sebe doslova vysílá přirozenou živou energii, kterou všichni smíme vnímat a nechat sebou procházet. Na levém břehu stojí za povšimnutí též fakt, že většina stromů tam má větve pouze na závětrné straně, což svědčí o mohutnosti zejména zimních větrů. Přístupnost místa je solidní, tedy pokud jde o soutok Rokytenky a Záhorského potoka, tak k němu vede silnice. Nejbližším nádražím je Rokytnice v Orlických horách. Místo stojí za navštívení zejména pro ty, kteří více, než přírodní atrakce, hledají klid v duši.


Zpola zasněžená stráň na jihovýchodě chráněného území.
1
Sníh pomalu mizí, je počátek března.
2
Obydlí na samém jihovýchodě chráněného území.
3
Mechem porostlá opuka v loňském bukovém listí.
4
Co dokáže Slunce, to nelze slovem popsat, stačí se jen správně postavit.
5
Odchlípnutá kůra nebývá obvykle esteticky hodnotná, ale vždy se najdou nějaká ale a když se přidá jarní sluníčko, může být všechno úplně jinak.
6
Bukový vývrat obrůstá mech.
7
Stavení na protilehlé straně údolí.
8
Tento nádherný mohutný smrk je úplnou zásobárnou životadárné energie, kterou je cítit už při pohledu z dálky na něj a když vnímavý člověk projde kolem něj….
9
Tak toto je přesná charakteristika nádherného mohutného smrku, který roste přibližně v místech pramene levostranného vysychajícího přítoku Záhorského potoka, Slunce korunuje jeho schopnost přijímat a transformovat energii,. Kterou smíme všichni čerpat.
10
Stromy na návětrné straně jsou tak jednostranně ošlehané, že to namáhané větve neustály.
11
Padlý kmen obrůstá mech.
12
Nádhernému jeřábu rostou větve jenom na závětrné straně.
13
Tak jako většina chráněných území, tak i Záhorský potok má své ostrůvky smetí, které netvoří nikdo jiný, než lidé, o jejichž zodpovědnosti by bylo lze úspěšně pochybovat.
14
Levostranný přítok Záhorského potoka je jen občasným vodním tokem.
15
I větrem utržené smrkové větve mohou být krásné, tu platí okřídlené „Záleží na úhlu pohledu“.
16
Zátiší s šiškou a mechem.
17
Smrky tu jsou velice zdravé, ale když jsou nahusto nasázeny, moc do šířky růst nemohou.
18
Sluneční paprsky si hladí hladinu Záhorského potoka, jako by jim zcela patřila a vytváří u toho nádherné scenérie.
19
I Záhorský potok má svou nivu.
20
Nádherné smrkové kořání ve svahu více odhalené.
21
Loňské bukové listí v jarním Slunci.
22
Velká otep dříví čeká na své další zpracování.
23
Údolí Záhorského potoka ze strany severozápadní.
24
Nádherně se vlnící bříza a její sličné sousedky.
25
Cesta ke stavení na pravém břehu Záhorského potoka tu má úvrať.
26
Jako by tu bydleli krtci a své hromádky překrývali travou.
27
Tok Záhorského potoka se ještě zdaleka ne všude vymanil z ledového sevření.
28
Tak tohle rozhodně není symbióza, to je holý boj o přežití, kde každý bojuje jen za sebe. Ovšem účastníci tohoto boje, jsou dosti neobvyklí a je jich skutečně dost, pokud jde o takovou velikost, jsou to 3 břízy a 1 smrk.
29
Cesta po pravém břehu Záhorského potoka.
30
Vidlicové rozcestí na pravém břehu Záhorského potoka.
31
Jaro je už nezadržitelné.
32
Momentek z končící zimě na samém dolním toku Záhorského potoka, těsně před jeho vyústěním do Rokytenky.
33
Rokytenka umí vytvořit překrásné zimní obrazy.
34
Mohutný habr poblíž soutoku Rokytenky a Záhorského potoka.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:15:46 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zemská brána (7 km) | Ve slatinské stráni (7 km) | Čertův důl (9 km) | Hradní kopec Litice (11 km) | Letohradská bažantnice (12 km) | Kačerov (12 km) | Zámělský borek (15 km) | Modlivý důl (15 km) | Na hadovně (16 km) | Bedřichovka (17 km) | Trčkovská louka (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!