Trotina / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Trotina o rozloze 11,68 ha se nachází ve východním sousedství obce Lochenice, při pravém břehu řeky Labe, asi 7 km sverně od města Hradec Králové. Předmět ochrany: Zachovalý zbytek starého říčního koryta na soutoku Labe a Trotinky s původními břehovými porosty a vodním rostlinstvem. Na části břehu je přirozený lužní les. Vodní rameno je bohaté na vodní rostliny (stulík žlutý). Husté břehové křoviny (dub, topol, olše, vrba, jilm) jsou útočištěm drobné zvěře a zpěvného ptactva. Udávaná nadmořská výška je od 238 do 240 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.8. 1983 s platností od 23.8. 1983 (vyhláška 1983-08-23-vyhláška, Okresní národní výbor Hradec Králové). Poté ještě došlo k 1 přehášení 16.9. 2013 s platností od 6.11. 2013 (nařízení 2013-09-16-10/2013, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hradecké Polabí (15b), geomorfologická jednotka: Česká tabule (VI), Pardubická kotlina (VIB4C), Východolabská tabule (VIB4).

Jedná se o takový malý český luh, mokřadní společenství, kam je sice výborný přístup po silnici i železnici, ale nevalný přístup do nitra. Uvnitř však můžeme najít malou oázu klidu, jen je třeba popasovat se s komáry, buď časem, nebo ochranou.


Pšeničné pole mezi obcí Lochenice a chráněným územím Trotina.
1
Bujná vegetace v průseku pro elektrické vedení.
2
Chmel otáčivý obtáčí svého hostitele jako rostlinný had.
3
Jasany tu jsou vysoké, jinak by nedosáhly k paprskům Slunce.
4
Loďka skrytá uprostřed houští.
5
Potok Trotina protéká stejnojmenným chráněným územím.
6
Bříza se proplétá houštím za světlem, nebo houští obepíná břízu?.
7
Lužní pěšina s nástrahami.
8
Tento rákosový palouček je uprostřed luhu a vstoupit do něj věru není snadné.
9
Potok Trotina zde není nikterak divoký.
10
Líně se valící vody Trotiny.
11
Pěšina dvěma stromy zúžená.
12
Jasanů je tu hojně.
13
Cesta z Lochenic do Smiřic vede právě kolem Trotiny.
14
Pcháč bývá považován za plevel, tedy útočníka, ale i n útočníka lze útočit, jak dokazuje tento snímek.
15
Takovéto romantické pohledy můžeme spatřit v českých luzích.
16
Sendražický potok je posledním přítokem Trotiny.
17
A teď jen zbývá poznat, jakého je chmýří původu, zdá se, že od každého trochu.
18
Tato ochranná cedule byla zajisté usazena mimo hlavní vegetační období.
19
Ač to vypadá na vjezd do luhu, o pár metrů později se cesta ztrácí.
20
Potok Trotina v severní části chráněného území.
21
Tak nějak si lze představit český luh.
22
Pobřežní strom si s poraněním dokázal pomoci.
23
Vrba do luhů neodmyslitelně patří.
24
Severní cíp chráněného území.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:11:03 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bělečský písník (11 km) | Roudnička a Datlík (12 km) | Císařská studánka (13 km) | Na bahně (13 km) | U Sítovky (13 km) | Sítovka (14 km) | Černá stráň (14 km) | Mazurovy chalupy (15 km) | Stará Metuje (15 km) | Šestajovická stráň (15 km) | Hrozná (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!