Stará Metuje / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Stará Metuje o rozloze 21,92 ha se nachází východně od města Jaroměř podél původního koryta řeky Metuje počínaje pod obcí Šestajovicích a konče pod valy pevnosti Josefov v okrese Náchod. Předmět ochrany: Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu - klínatky rohaté včetně aktivní ochrany biotopu s cílem zajistit vhodnými formami ochrany vodního toku stabilitu biotopu a podpořit další šíření druhu na lokalitě. Udávaná nadmořská výška je od 249 do 257 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.5. 2012 s platností od 13.7. 2012 (nařízení 2012-05-21-7/2012, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Jaroměřské Polabí (15a), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se o koryto řeky Metuje, ovšem po rozdělení toků pod obcí Šestajovice. Je zde jen minimálně zasahováno do břehů a najdeme tu menší lužní scenérie. Meandrující tok jako by napovídal o rybnatosti, nivy kolem jsou přítulné pro souznění člověka s okolím. Břehy jsou lemovány velkými topoly a vrbami. Roste tu plno olší a habrů. Obecně tu lze očekávat výskyt lužního rostlinstva i živočišstva Ač sem je přístup snadný, místo je to spíše zapomenuté. Pro milovníky přirozené vody a úžasného klidu lze doporučit k návštěvě.


Úřední cedule u Staré Metuje nedaleko Šestajovic.
1
Jezové zařízení u rozdělení Metují.
2
Spojovací odlehčovací kanál mezi Metujemi.
3
Mezilehlá niva Metuje.
4
Rozčeřená voda Staré Metuje.
5
Pobřežní porosty u Staré Metuje.
6
Typický lom topolové větve.
7
Podzim u Staré Metuje.
8
Oblouček Staré Metuje.
9
Habrový pahýl u Staré Metuje.
10
Silné podzimní Slunce mezi mohutnými pobřežními topoly.
11
Pravobřežní niva u Staré Metuje.
12
Nádherná bříza, solitaire u Staré Metuje.
13
Lužní zlomený mostík z mechem porostlé habrové větve.
14
Prosluněný podzimní luh.
15
Slunce proniká luhem u Staré Metuje.
16
Téměř kosmická modř podzimní oblohy u Staré Metuje.
17
Chmel je otáčivý jak podle jména, tak i ve skutečnosti.
18
Silná lužní dub.
19
Podzimní Stará Metuje.
20
Meandr Staré Metuje.
21
Zátoka Staré Metuje.
22
Podzimní křoví u Staré Metuje.
23
Levý břeh Staré Metuje.
24
Stavidlo na levém břehu Staré Metuje pod Starým Plesem.
25
Pravotočivý meandr Staré Metuje.
26
Rozčeřená Stará Metuje.
27
Strouha či kanál vedoucí ze Staré Metuje.
28
Stavidlo s lávkou na Staré Metuji.
29
Podzim mezi opadanými pobřežními porosty u Staré Metuje.
30
Označený kůl na břehu Staré Metuje.
31
Cesta nivou u Staré Metuje.
32
Překrásný lužní dub mezi Metujemi.
33
Pohled do koruny krásného dubu mezi Metujemi.
34
Úřední cedule pod Josefovem.
35
Stará Metuje pod Josefovem.
36
Lužní romance u Staré Metuje pod Josefovem.
37
Klesající Slunce nad Starou Metují.
38
Slunce se blíží ku západu nad Metují.
39
Poslední z mostků u Starou Metuji pod Josefovem.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:57:44 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Šestajovická stráň (do 1 km) | Zbytka (5 km) | Opočno (11 km) | Broumarské slatiny (11 km) | Chropotínský háj (12 km) | Peklo (13 km) | Dědina u Dobrušky (13 km) | Skalecký háj (15 km) | Březinka (15 km) | Trotina (15 km) | Na bahně (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!