U spálené / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace U spálené o rozloze 23,41 ha se nachází uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví zhruba na půli cesty mezi obcemi Nové Mlýny a Králová, jinak též mezi městy Mohelnice a Litovel v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Zajištění ochrany a trvalého vývoje přirozeného lesního společenstva svěžích březových doubrav s bezkolencem, které je zde mimořádně typicky vyvinuté a dosahuje zde západního okraje svého geografického rozšíření. Udávaná nadmořská výška je od 245 do 260 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.6. 1994 s platností od 15.6. 1994 (vyhláška 1994-06-15-4/94, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Hanušovická vrchovina (IVC3).

Jde o sušší lužní území, velice dobře přístupné jak pěším, tak zejména cyklistům. Klid je sice občas rušen projíždějícími vlaky, ale to nikterak neovlivňuje příjemné lesní prostředí s mnoha druhy stromů a občasnými malými tůňkami. Lze je jen doporučit k návštěvě.


Informační cedule nám říká, že jsme dorazili k přírodní rezervaci U spálené.
1
Železniční trať mezi stanicemi Mohelnice a Litovel tvoří jižní hranici chráněného území.
2
Silné květnové Slunce za dubovým listím přináší také sluníčko do duše.
3
Trochu to tu vypadá jako v luhu, ale jsme již dále od řeky a je to vesměs sušší.
4
Velký odlupek březové kůry dokáže zaujmout, ovšem že zdaleka ne každého.
5
Rozcestí U spálené je hezkým místem k odpočinku projíždějících cyklistů, pro které je tu učiněný ráj.
6
Zetlívající bříza.
7
Smíšený les ve vyvážené podobě.
8
Jmelí je v celé CHKO Litovelské Pomoraví všudypřítomné.
9
Odraz Slunce v miniaturní tůňce u paty břízy.
10
Cesta skoro jako když střelí, tvoří severní hranici chráněného území.
11
Takové pohledy jsou vzácné, na jedné straně cesty listnatý les a na druhé jehličnatý.
12
Smrkový les je poblíž luhů spíše vzácný, značí, že zde již příliš vlhko není.
13
Cesta podél severní hranice chráněného území U spálené.
14
Úřední cedule na severovýchodním cípu přírodní rezervace U spálené.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:30:31 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kačení louka (do 2 km) | U přejezdu (2 km) | Za mlýnem (2 km) | Bradlec (3 km) | Novozámecké louky (4 km) | Pod Templem (4 km) | U Zámecké Moravy (4 km) | U Senné cesty (4 km) | Hejtmanka (4 km) | Zátrže (4 km) | Vrapač (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!