Hejtmanka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Hejtmanka o rozloze 112,81 ha se nachází na pravém břehu řeky Moravy mezi obcemi Mladeč a Nové Zámky, zhruba 3 km na západ od města Litovel v okrese Olomouc. Je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Předmět ochrany: Soubor přírodě blízkých nivních ekosystémů a jejich vývojových (sukcesních) stádií, reprezentovaný tokem řeky Moravy se samovolně se vyvíjejícím korytem, trvale i periodicky protékanými říčními rameny, poříčními tůněmi, společenstvy tekoucích i stojatých vod, mokřadů a lesními společenstvy měkkého (vrbotopolového) i tvrdého luhu, s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 237 do 239 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.11. 1992 s platností od 20.11. 1992 (vyhláška 1992-11-20-5/92, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Poté ještě došlo k 1 přehášení 3.5. 2010 s platností od 1.6. 2010 (nařízení 2010-05-03-2/2010, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o lesní luh, těsně navazující na Vrapač. Můžeme zde spatřit to, co je v lesních luzích obvyklé, tedy spíše málo světla, spoustu vlhkosti a malou propustnost při sejití z cesty. Přístup sem je velice solidní.


Silnice mezi obcemi Mladeč a Nové Zámky, která tvoří západní hranici chráněného území.
1
Buk si hledá cestu za Sluncem, ale konkurence je velká.
2
Slunce nad Hejtmankou.
3
Cesta Hejtmankou.
4
Zajímavě čnící pahýl větve uvnitř Hejtmanky.
5
Takto nějak může vypadat divoký luh.
6
Vyhnívající pata stromu, kam jen občas může Slunce.
7
Cesta přes Hejtmanku vede na Litovel.
8
Hejtmanka brzy skončí a začne Vrapač, což je jen úřední vyjádření ochrany území, jinak cesta pokračuje dál na Litovel.
9
Listí na různých druzích stromů dorůstá v různých obdobích.
10

Počet fotografií: 10 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:30:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Novozámecké louky (do 1 km) | U Zámecké Moravy (do 1 km) | Vrapač (do 2 km) | Pod Templem (do 2 km) | U Senné cesty (2 km) | Třesín (2 km) | Malá Voda (2 km) | Geologické varhany (2 km) | U přejezdu (3 km) | Za mlýnem (4 km) | U spálené (4 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!