Vrapač / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Vrapač o rozloze 79,92 ha se nachází na pravém břehu řeky Moravy zhruba 2 km na západ od města Litovel v okrese Olomouc. Je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Předmět ochrany: Přirozený ekosystém lužního lesa v úvalové nivě Moravy, jakož i ochrana všech vlastností tohoto velkého vodního toku a jeho nivy. Udávaná nadmořská výška je od 236 do 237 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 19.1. 1989 s platností od 30.1. 1989 (výnos 1989-01-19-3.500/89-SOP, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o lužní les v sousedství řeky Moravy, v tomto místě již regulované. Vede zde milá pěšina, vhodná i pro cyklisty. Místo je například z Litovle dobře dostupné. Informační cedule uvádí tyto zástupce rostlinné říše: dub letní, jasan ztepilý, lípa srdčitá, jilm vaz, střemcha hroznovitá a rozsáhlé porosty jarních květin. Z živočišstva je uvedena řada vzácných a ohrožených druhů, žabonožky, listonozi, spousta druhů obojživelníků a více než 35 druhů ptáků.


Když přijdeme do Vrapače od Hejtmanky, uvítá nás jak úřední, tak informační cedule.
1
Slunce prosvítá přes Vrapač.
2
Osamělý kořen z vývratu hned vedle cesty.
3
Vrt v národní přírodní rezervaci Vrapač.
4
Vrapač je lužní les.
5
Cesta přes Vrapač vede dále na město Litovel.
6
V luzích najdeme co chvíli bažinatá místa, Vrapač není výjimkou.
7
Přes Vrapač vede turistická trasa, hezká pěšina.
8
Pohled proti proudu řeky Moravy z národní přírodní rezervace Vrapač.
9
Přímý tok Moravy u Vrapače svědčí o tom, že řeka je zde regulovaná.
10
Pohled do koruny jasanu.
11
Projet se tu dá, ale je nutné dávat pozor.
12
Choroše napadají strom ve Vrapači.
13
V květnu lze ještě v lužních lesích pohlédnout na oblohu, po rozvinutí listů na všech stromech to již tak snadné není.
14
Takto začíná národní přírodní rezervace Vrapač, když s přiblížíme od města Litovel.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:30:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Malá Voda (do 2 km) | Hejtmanka (do 2 km) | U Zámecké Moravy (do 2 km) | U Senné cesty (do 2 km) | Novozámecké louky (do 2 km) | Pod Templem (3 km) | Třesín (3 km) | Geologické varhany (3 km) | U přejezdu (4 km) | Litovelské luhy (5 km) | U spálené (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!