Pod Templem / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Pod Templem o rozloze 86,85 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy, pod romantickým loveckým pavilonem Lichtenštejnů, zvaným Templ, mezi obcemi Nové Mlýny a Nové Zámky, jinak též mezi městy Mohelnice a Litovel v okrese Olomouc. Je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Předmět ochrany: Soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 239 do 256 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.5. 2010 s platností od 1.6. 2010 (nařízení 2010-05-03-3/2010, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Úsovská vrchovina (IVC-3A), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se lužní území, kam je vcelku solidní přístup, jak pěšky, tak i na kole. Předtím se přibližně na témže místě nacházela přírodní rezervace Templ, ale nyní místo požívá jen nižšího stupně ochrany, ovšem že pouze úřední. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: sasanka hajní, jaterník podléška, ruřice (ostřice) třeslicolistá, ptačinec velkokvětý, lilie zlatohlavá, áron plamatý a lýkovec jedovatý. Dalé pak zástupci živočišné říše: červenky, pěnkavy, dlasci, zvonci, budníčci, čáp černý, holub doupňák a jezevec.


Jen úřední cedule dá poznat lesu chráněnému ještě jinak, než okolí.
1
Příjemná pěšina podél levého břehu Moravy u Templu.
2
Lesní rozcestí u Templu.
3
Když vypustíme starší význam slova Templ, tak zde se jedná o kruhový lovecký pavilon, tzv. Chrám přátelství. Byl zde postaven na počátku XIX. století jako jedna z dekorativních staveb romantického krajinného areálu Lichtenštejnů.
4
Prosvětlené nitro Templu jistě již není takové, jako za péče Lichtenštejnů. Jména hloupých na všech sloupích.
5
Pohled shora z pod Templu na lesknoucí se tok řeky Moravy.
6
Řeka Morava u Templu.
7
Kopřivy činí přístup k levému břehu řeky Moravy takový zajímavější.
8
Malá tůňka na levém břehu řeky Moravy u Templu.
9
Levobřežní niva řeky Moravy, která je součástí přírodní památky Pod Templem.
10
Tento topol, na okraji lesa rostoucí, si nedávno lehl do levobřežní nivy řeky Moravy.
11
Okraj lesa pod romantickým chrámem Templ, vše je součástí přírodní památky Pod Templem.
12
Jmelím obsypané topoly na levém břehu řeky Moravy pod Templem.
13
Zajímavá brána z prakovité větve.
14
Pohled do koruny dubu za krásného květnového dne.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:30:44 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Novozámecké louky (do 2 km) | Třesín (do 2 km) | Hejtmanka (do 2 km) | U Zámecké Moravy (2 km) | Geologické varhany (2 km) | Za mlýnem (2 km) | Vrapač (3 km) | U Senné cesty (3 km) | Kačení louka (3 km) | U spálené (4 km) | U přejezdu (4 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!