U přejezdu / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U přejezdu o rozloze 10,07 ha se nachází uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví, podél silnice mezi obcemi Červenka a Králová, při železniční trati mezi stanicemi Česká Třebová a Olomouc, jinak též mezi městy Mohelnice a Litovel v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Populace přirozeně se vyskytujících druhů rostlin z čeledi vstavačovitých a jejich prostředí (biotop), tvořený přírodě blízkým společenstvem smíšeného listnatého lesa 2. lesního vegetačního stupně. Udávaná nadmořská výška je od 245 do 253 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.4. 1993 (vyhláška 1993-04-01-vyhláška, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Poté ještě došlo k 1 přehášení 3.5. 2010 s platností od 1.6. 2010 (nařízení 2010-05-03-4/2010, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Úsovská vrchovina (IVC-3A).

Jedná se o les, kde převažují buky a něco málo habrů. Vzhledem ke své poloze je dostupnost výborná, ale příliš co k vidění zde není.


Železniční přejezd nám jasně říká kde jsme, přírodní památka U přejezdu.
1
Ochranná úřední cedule U přejezdu.
2
Železniční trať mezi stanicemi Česká Třebová a Olomouc tvoří severní hranici chráněného území.
3
Porosty v chráněném území tvoří především buky.
4
Slunce se schovává za mladým bukovým listím.
5
Osamělý mechem porostlý pařez.
6
Pata buku je napadena mechy a lišejníky.
7
Slunce v korunách buků.
8
Mladé buky se mají k životu.
9
Uschlý strom se stále drží.
10
Malý osvětlený palouček.
11
Je zajímavé pozorovat, kolik pater tvoří bukové listí.
12
Habry navazují na buky.
13
Silnice mezi obcemi Červenka a Králová tvoří jihozápadní hranici chráněného území.
14
Lesní cesta tvoří východní hranici přírodní památky U přejezdu.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:30:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U spálené (2 km) | U Senné cesty (2 km) | U Zámecké Moravy (3 km) | Novozámecké louky (3 km) | Hejtmanka (3 km) | Kačení louka (4 km) | Vrapač (4 km) | Pod Templem (4 km) | Za mlýnem (4 km) | Malá Voda (4 km) | Třesín (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!