Novozámecké louky / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Novozámecké louky o rozloze 25,75 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy, u obce Nové Zámky, jinak též mezi městy Mohelnice a Litovel v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Krajinářsky a přírodovědecky unikátní společenstva aluviálních luk a tůní s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů a zajištění odpovídající řádné péče o toto území. Udávaná nadmořská výška je od 230 do 240 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.12. 1995 s platností od 12.12. 1995 (vyhláška 1995-12-12-1/95, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Poté ještě došlo k 1 přehášení 3.5. 2010 s platností od 1.6. 2010 (nařízení 2010-05-03-3/2010, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3).

Jedná se o dobře přístupnou levobřežní nivu řeky Moravy s již zrušenou právní ochranou, ovšem stálé zůstává součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Informační cedule udává přítomnost těchto rostlinných druhů: metlice trsnatá, ostřice benátská, kohoutek luční, ocún jesenní, šípatka střelolistá a čestec dlouholistý. Živočišné druhy: skokan štíhlý, ropucha obecná a jasoň dymnivkový.


Cesta od Nových Zámků proti proudu řeky Moravy podél jejího levého břehu vede svým okrajem po severní hranici chráněného území.
1
Stružka v nivě Moravy je obrostlá stromovím.
2
Mostek přes stružku v Novozámeckých loukách a informační cedule.
3
Detail mostku přes stružku v Novozámeckých loukách.
4
Stojící voda jakoby houstne, což je výborně vidět na odlesku Slunce.
5
Stružka v Novozámeckých loukách má různé barvy.
6
Vítr řádně porovnal dřevo, které nejspíše bude ponecháno svému osudu, pozvolna obroste a zetlí.
7
Levobřežní niva řeky Moravy u Nových Zámků, která je součástí bývalé přírodní rezervace Novozámecké louky.
8
Vedení velmi vysokého napětí nad Novozámeckými loukami.
9
Slunce krásně svítí, jen přímo se do něj dívat prostě není možné.
10
Mladé kopřivy se výborně hodí do salátů či do sekané a nemusí jít zdaleka jen o krmení pro housata.
11
Ostrůvek v řece Moravě u bývalé přírodní rezervace Novozámecké louky.
12
V celém CHKO Litovelské Pomoraví se střídají nepropustné luhy s podobnými loukami.
13
Lužní louka, niva, se vyznačuje nejen vyšší vlhkostí, ale také občasnými vodními toky, zpravidla pomalu tekoucími.
14
Novozámecké louky ve své plné kráse.
15
Topoly v okolí jsou bohaté na jmelí, i když o bohatství asi nejde v pravém smyslu slova hovořit, neboť jde o rostlinného parazita.
16
Zrcadlící se Slunce v hladině řeky Moravy u Nových Zámků.
17
Obelisk je velice mocná stavba na opačném břehu řeky Moravy oproti bývalé přírodní rezervaci Novozámecké louky.
18
Pohled po proudu řeky Moravy z bývalé přírodní rezervace Novozámecké louky, na pravém břehu můžeme spařit patu obelisku.
19
Nádherná sytá zeleň v bývalé přírodní rezervaci Novozámecké louky.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:30:48 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U Zámecké Moravy (do 1 km) | Hejtmanka (do 1 km) | Pod Templem (do 2 km) | Vrapač (do 2 km) | U Senné cesty (2 km) | Třesín (2 km) | Geologické varhany (3 km) | Malá Voda (3 km) | U přejezdu (3 km) | Za mlýnem (3 km) | U spálené (4 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!