Bažantnice v Uhersku / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Bažantnice v Uhersku o rozloze 20,51 ha se nachází zhruba v půli cesty mezi obcemi Uhersko a Trusnov v okrese Pardubice. Předmět ochrany: Hercynské dubohabřiny, lesák rumělkový a jeho biotop. Udávaná nadmořská výška je od 238 do 250 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.3. 1952 (výnos 1952-03-15-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 21.10. 2013 s platností od 15.1. 2014 (nařízení 2013-10-21-8/2013, Krajský úřad Pardubického kraje), 22.4. 2015 s platností od 1.6. 2015 (vyhláška 2015-04-22-111/2015, Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Jedná se o les, přesněji řečeno dva lesy, silnicí rozdělené v mírném jižním svahu až téměř rovině. Dostat se sem dá velice snadno jak od Uherska, tak i Trusnova. Již mimo chráněné území, na sever od něj, v lese ukryta, nachází se zřícenina Neulust. Může to tu být hezké, záleží n úhlu pohledu. Většina by asi řekla, že jde o obyčejný les. Za krátkou zastávku při cyklistických toulkách kolem řeky Loučná však stojí za krátké zastavení.


Jihovýchodní cíp chráněného území.
1
Návrší zvané Borek, na jehož odvrácené straně se nachází jiné chráněné území  Stráň u Trusnova.
2
Do podzimních barev zahalený jižní okraj chráněného území.
3
Ulomená vrbová větev na okraji bažantnice.
4
Podzimní Slunce nesměle proráží mraky.
5
Až na zem ohnutá vrba tvoří jakýsi přirozený most přes malou vodoteč na jižním okraji chráněného území.
6
Vodoteč na jižním okraji chráněného území vypadá spíše jako meliorační struha.
7
Polopřirozená lávka přes struhu na jižním okraji chráněného území.
8
Orosené rákosí na jihovýchodním cípu chráněného území.
9
Rákosí již žloutne.
10
Slunce se čím dál hůře probíjí přes sílící mraky.
11
Západní okraj chráněného území pohledem od obce Uhersko.
12
Bažantnice v Uhersku je ze západu na východ přeťata místní zpevněnou komunikací.
13
Skomírající úřední cedule.
14
Dub tento neměl příliš prostoru růst do šířky.
15
Kouzelné chvíle podzimu.
16
Příjezdová místní komunikace od obce Trusnov.
17
Severovýchodní cíp chráněného území.
18
Pozůstatek zříceniny Neulust.
19
Na sever od chráněného území nalezneme v lese ukryty pozůstatky zříceniny Neulust.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:50:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Stráň u Trusnova (do 1 km) | Boršov u Litětin (do 2 km) | Šejval (3 km) | Pětinoha (7 km) | Kusá hora (10 km) | Vodní tůň (11 km) | Vstavačová louka (12 km) | U Vinic (12 km) | Bošínská obora (12 km) | Střemošická stráň (12 km) | Žernov (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!