U Vinic / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U Vinic o rozloze 6,69 ha se nachází Severovýchodně od města Vysoké Mýto směrem na Choceň, poblíž obce Zaháj v okrese Ústí nad Orlicí. Předmět ochrany: Zamokřelé louky s hojným výskytem prstnatce májového, všivce lesního a dalších ohrožených druhů rostlin. Udávaná nadmořská výška je od 270 do 275 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.9. 1990 s platností od 1.11. 1990 (vyhláška 1990-09-27-vyhláška, Okresní národní výbor Ústí nad Orlicí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Východní Polabí (15), geomorfologická jednotka: Třebechovická tabule (VIB5B), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se o pěknou louku, tak trochu lužní. Po obvodu roste křoví a pak les. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: prstnatec májový, bradáček vejčitý, ostřice Dawallova. Z živočišných druhů jsou uváděni: otakárek fenyklový, modrásek očkovaný, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný. Uprostřed se vyskytuje pár solitérních stromů. Pod silnicí se pak nachází několik tůní. Dalo by se říci, že toto místo své kouzlo má, ale turistické atrakce bychom tu pohledali.


Ulice zvaná Vinice směrem na Zaháj.
1
Úřední a informační cedule k chráněnému území U Vinic.
2
Ranní louka s prstnatcem.
3
Chráněné území U Vinic je vlastně mokrá louka.
4
Západní cíp chráněného území.
5
Kvetoucí střemchy a hloží.
6
Jihovýchodní část chráněného území.
7
Ranní Slunce za dvojicí olší.
8
Dvojice olší uprostřed mokré louky se teprve probouzí.
9
Osamělý květ uprostřed louky.
10
Mokrá louka má svůj ráz.
11
Slunce se zvedá za trsy ostřic.
12
Počíná se máj, mokrá louka teprve ožívá.
13
Kvítek do života se deroucí.
14
Pohled z prostředka louky ku křoví u silnice.
15
Drobnější zástavba na severozápadě chráněného území.
16
Chátrající myslivecký posed na okraji lesa.
17
Východní půle chráněného území U Vinic.
18
Posed z roští hledící.
19
Trsy ostřic činí mokrou louku průchozí.
20
Sloup elektrického vedení na chráněném území.
21
Ostružiní dodává jaru zelenější barvu.
22
Kvetoucí střemcha mezi loukou a silnicí.
23
Louka pod listy střemchy.
24
Menší tůň pod silnicí.
25
Štíhlý habr.
26
Mokřadní společenství mezi loukou a silnicí.
27
Temná tůňka může skrývat nejedno tajemství.
28
Trs v mokré louce.
29
Mládí se žene vzhůru na jaře.
30
Pohled přes chráněné území od východu k západu.
31
Vysoký křovinatý pás mezi loukou a silnicí.
32
Hloží nasadilo květ.
33
Prvosenka na prvního máje.
34
Slunce má co dělat při prorážení vysoké oblačnosti.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:19:02 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Vstavačová louka (3 km) | Hemže-Mýtkov (6 km) | Bošínská obora (8 km) | Šejval (9 km) | Pětinoha (10 km) | Kusá hora (10 km) | Stráň u Trusnova (11 km) | Střemošická stráň (11 km) | Bažantnice v Uhersku (12 km) | Boršov u Litětin (13 km) | Na hadovně (14 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!