Vírská skalka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Vírská skalka o rozloze 4,29 ha se nachází na levém břehu řeky Svratky nad soutokem s potokem Bystřice a pod horními dvěma vírskými přehradami v obci Vír v okrese Ždár nad Sázavou. Předmět ochrany: Skalní srázy se společenstvy přirozených lesních porostů asociace Luzulo-fagetum, se společenstvy pohyblivých sutí a se skalní vegetací s kostřavou sivou. Udávaná nadmořská výška je od 395 do 524 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.11. 1996 s platností od 23.11. 1996 (nařízení 1996-11-08-7/96, Okresní úřad Žďár nad Sázavou). Poté ještě došlo k 1 přehášení 10.4. 2012 s platností od 1.8. 2012 (nařízení 2012-04-10-1/2012, Krajský úřad kraje Vysočina). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Českomoravská vrchovina (67), geomorfologická jednotka: Nedvědická vrchovina (IIC4B).

Jedná se o skálu v jihozápadním svahu, která se nachází nad silnicí, proto je místy stavebně zpevněná na ochranu před padajícími kameny. Nahoře se nachází vyhlídka, zvaná Klubačice, ke které vede turisticky značená trasa. Lze říci, že je tu velice pěkně.


Klesající Slunce nad Kusou horou.
1
Rozbřesk v babím létě pozorovaný od Kusé hory.
2
Dubové listy získávají ostřejší kontury s přibývajícím ranní světlem.
3
Těsně před východem Slunce.
4
Mračné šmouhy na nebi za rozbřesku.
5
Sluneční kotouč už je téměř vidět.
6
Sluneční žár stoupá výš a výš.
7
Jakési optické porovnání energie sluneční s elektrickou energií lidmi vyrobenou.
8
Východ Slunce pozorovaný od Kusé hory.
9
Východ Slunce má bezpočet podob, ať už je pozorovaný od Kusé hory, či odkudkoliv odjinud.
10
Východ Slunce pod větvemi stromu pozorovaný od Kusé hory.
11
Východ Slunce za silnící pod větví pozorovaný od Kusé hory.
12
Stoupající Slunce za osamělým smrkem.
13
Pole a polní cesta v sousedství Kusé hory.
14
Pole leží mimo, chráněné území je za hranicí lesa.
15
Polní růžek a lesní /cesta.
16
Ojedinělá pokřivená borovice.
17
O babím létě má Slunce stále ještě sílu. Zde proniká do nitra lesa.
18
Prudký lesní sráz zpevňují buky a borovice.
19
Buky v na okraji lesa o babím létě.
20
Stín zatím tvoří klín, brzy však sluneční paprsky zalijí západní svah.
21
Slunce prosvítá mladým lesem.
22
Z nitra lesa je vidět přes úřední ceduli obec Řepníky.
23
Úřední a informační cedule na kraji lesa.
24
Jeden z polních pravoúhlých cípů, tvořící hranici chráněného území.
25
Slunce stoupá za stromem do výšky a to zvyšuje teplotu.
26
Pohled ze silnice přes pole na les coby součást chráněného území Kusá hora.
27
Dubový kmen, bukové listy, tak to vypadá, pokud stromy rostou blízko.
28
Luční cíp zasahuje do lesa.
29
Jasan, kterému zabili sousedy.
30
Nádherný přímý smrk Sluncem osvětlený.
31
Smrková šiška na Slunci.
32
Slunce jako by svítilo skrze smrkový kmen.
33
Vysoká stébla trávy.
34
Luční cíp pohledem z lesa.
35
Silnice mezi vesnicemi pohledem z lesa.
36
Luční cíp pohledem od silnice.
37
Silnice Řepníky – Pěšice sice nepatří k výkvětu silničního stavitelství 21. století, ale o to je romantičtější.
38
Úřední cedule za cestou v obci Pěšice.
39
Úřední cedule v obci Pěšice již začíná být lehce ošuntělá.
40
Vnější hraniční znak chráněného území na jasanovém dvojčeti.
41
Silnice Pěčice – Štěnec v okrskové kvalitě.
42
Dosti křivě rostoucí buky a javory.
43
Vnější hraniční znak chráněného území na javoru.
44
Prudké Slunce za terénním zlomem porostlém vyšší travou.
45
Loučka pod javorovými listy mezi lesem a silnicí.
46
Silnice mizí v temném lese.
47
Les za silnicí a polem je jedním ze dvou severních cípů chráněného území Kusá hora.
48
Hráz Štěneckého rybníka.
49
Rákosí při břehu Štěneckého rybníka.
50
Jihozápadní břeh Štěneckého rybníka.
51
Výpust Štěneckého rybníka.
52
Tak nějak vypadá Kusá hora.
53
Přiblížená Kusá hora.
54
Obec Srbce se nachází pod Kusou horou.
55
Obec Domanice se nachází pod Kusou horou.
56
Chrudimská okresní cedule s chráněným územím Kusá hora v pozadí.
57
Chráněné území Kusá hora za vojtěškou u obce Řepníky.
58
Mělký úval s vrbami u obce Řepníky.
59
Stromy zaplněný mělký úval u obce Řepníky.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:17:58 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Střemošická stráň (3 km) | Stráň u Trusnova (9 km) | Šejval (9 km) | Bažantnice v Uhersku (10 km) | U Vinic (10 km) | Boršov u Litětin (11 km) | Vstavačová louka (13 km) | Pětinoha (14 km) | Farář (15 km) | Bošínská obora (16 km) | Hemže-Mýtkov (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!