Broumarské slatiny / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Broumarské slatiny o rozloze 10,21 ha se nachází na sever od spojnice města Opočno a obce Semechnice v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Ochrana slatinné, bezkolencové louky a porostů vysokých ostřic, mokřadní olšiny, jasano-olšového luhu a vlhké dubohabřiny s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů ve všech jmenovaných biotopech. Udávaná nadmořská výška je od 280 do 282 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.7. 1984 s platností od 5.7. 1984 (1984-07-05-189, Okresní národní výbor Rychnov nad Kněžnou). Poté ještě došlo k 1 přehášení 7.10. 2009 s platností od 21.11. 2009 (nařízení 2009-10-07-3/2009, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hradecké Polabí (15b), geomorfologická jednotka: Třebechovická tabule (VIB5B), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Je tu krásně, ale v příhodném období je tu komárů více, než stihne běžný člověk odehnat, takže se tu dá jen procházet, nebo obalit do moskytiéry. Za vedra po dešti se sem jen stěží da doporučit návštěva. a Stezka kolem rybníka Broumar je značená a průchozí husím pochodem. Výstupní pěšiny nás zavedou k rybníku ze severní strany. Na téže straně stojí za podívanou poměrně mohutné vrby co rostou tak šikmo ven z lesa, až se to zdá nepřirozené.


Na severní straně od slatin zrovna probíhají žně.
1
Vrba jde za světlem jako každý strom a zde má místo nejvíce na jednu stranu.
2
Pohled dovnitř napovídá o nesnadné prostupnosti.
3
Vždy má smysl pozvednout hlavu, nejen kvůli pohledu do korun stromů.
4
Jen zprostředkovaně lze Slunci pohlédnout v tvář, o to více za žní.
5
Slunce umí duhu i za parných dní bez deště, jen je třeba se podívat s očima otevřenýma.
6
Na kraji lužního lesa.
7
Takový typický pohled do nitra lužního lesa.
8
K lesu přiléhá úzký pruh louky.
9
Myslivci si rádi posedí ve výškách.
10
Topol přijímá světlo zejména v nejvyšším patře lužního lesa.
11
Život je i na kamenech a rozhodně ne jenom monotónní.
12
Značená stezka nás provází slatinami.
13
Je jasné, že i zde se děly pozemkové úpravy, tedy ty v podstatě papírové.
14
Když Slunce osvětluje jen horní polovinu lesa.
15
Pěšina je rozhodně úzká, dva vedle sebe jít nemohou.
16
Dubům se v mokru daří, ale musí se rychle šplhat do výšky a zesílit jim není dáno.
17
Divoký chmel obtáčí svoji kořist.
18
Malé zastavení u přirozeně osvětleného kořenu.
19
Stromy hostí nejen ptactvo.
20
Pohled z lesa na pole při žních.
21
Vrby na severním okraji téměř leží.
22
Vznikají tu různé situace s tématem vrbového dřeva.
23
Pod ležatou vrbou, v noci snad víly budou.
24
Pěšina vede i světlejší částí lesa.
25
Vrby jsou poměrně flexibilní při své cestě za světlem.
26
Když na ohnutou vrbu přijde větší zatížení, končívá to neslavně.
27
Kuk pod vývrat.
28
Detail lesního podloží.
29
Rybník Broumar za hustým porostem.
30
Kormoráni nad Broumarem jistě nedělají radost ani rybám, ani rybářům.
31
Malé, ale milé okýnko, kterým lze spatřit hladinu rybníka Broumar.
32
Sluneční paprsky procházejí rákosím a jen hrají všemi barvami duhy.
33
Pohled na hladinu rybníka jako z čítanky.
34
Duha nad vodou, to dává smysl, duha v době sucha už méně.
35
I Broumar má svého vodníka a ten tu s krytými zády sedává na malé lávce.
36
Na severní straně od lesa se najde jen málo míst, odkud se dá spatřit takto krásně hladina rybníka Broumar, však je také třeba stát na vodnické lávce.
37
Pohled z lávky do nitra lesa.
38
Bývala tu cesta.
39
Vlhkost půdy prozrazuje druh vegetace.
40
Lávka přes Jalový potok, na kterém je rybník Broumar.
41
Přirozené lávky přes Jalový potok.
42
Luční zub ve východní části slatin.
43
Stezka vedoucí k jižním břehu rybníka Broumar.
44
Když večer padá stín.
45
Sluce nezklame a svítí dál.
46
Černý bez a chmel dělají bránu do lesa.
47
Louka na sever od Jalového potoka je ve stínu, louka na jih je zalitá večerním Sluncem.
48
Severovýchodní cíp přírodní památky Broumarské slatiny.
49
Pohled od obce Semechnice na východní cíp lužního lesa, v pozadí napravo pak traktor sváží zrno pšenice.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:12:19 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Opočno (2 km) | Dědina u Dobrušky (3 km) | Skalecký háj (4 km) | Zbytka (7 km) | Rybník Spáleniště (7 km) | Chropotínský háj (8 km) | Šestajovická stráň (11 km) | Stará Metuje (11 km) | U Houkvice (12 km) | Zadní Machová (12 km) | U Glorietu (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!