Opočno / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Opočno o rozloze 68,54 ha se nachází na jižním okraji města Opočno v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Podpora a stabilizace populace evropsky významných a silně ohrožených živočišných druhů - páchníka hnědého a roháče obecného včetně aktivní ochrany jejich biotopu; vhodnými zásahy a hospodařením v lesních a v lučních porostech zajistit stabilitu a podpořit jejich další šíření na lokalitě. Udávaná nadmořská výška je od 270 do 355 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.3. 2012 s platností od 12.5. 2012 (nařízení 2012-03-12-3/2012, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Křivina (61a), geomorfologická jednotka: Třebechovická tabule (VIB5B), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se chráněné území v nitru zámecké obory, kam je veřejný přístup jen v otevíracích hodinách. Dá se tu hezky procházet a je úplně nasnadě využít takovou procházku také k návštěvě samotného zámku.


Rybník u západní brány.
1
Tlející pařez po kaštanu v oboře.
2
Kaštany již pustily většinu svých listů.
3
Vodorovně rostoucí větev kaštanu.
4
Úřední cedule.
5
Pohled do koruny dubu se zatím ještě dost zeleným listím.
6
V oboře probíhá stavební činnost.
7
Vidlicovité rozcestí zpevněných cest.
8
Kaštan na zpevněné silnici podzimním Sluncem osvětlený.
9
Usychající kaštanová větev.
10
Slunce proniká přes smrky a duby.
11
Částečně obnažené kořeny smrku.
12
Zpevněná cesta přetíná oboru.
13
Do obory je možné v návštěvní hodin přijít na procházku.
14
Duby se teprve chystají k nástupu podzimních barev.
15
Mrtvý mezi živými, jak obvyklé.
16
Mechem obrostlá a k zemi se klonící dubová větev.
17
Pohled do koruny prakovitého dubu, který již začal podzimní výměnou barev.
18
Zbytky po pokáceném stromu u zpevněné cesty.
19
Zátiší se smrkovou šiškou na Slunci, doplněnou o dvě šišky borové.
20
Borové dvojče.
21
V horní části obory.
22
Průsek na sever od zpevněné cesty.
23
Barva jehličí modřínu na podzim již ztrácí na intenzitě.
24
Mraveniště u cesty.
25
Když má dub kolem sebe místo, je to na jeho koruně znát.
26
Průsek na jih od zpevněné cesty.
27
Lesní odbočka nahoře v oboře.
28
Chráněné území se nachází v oboře, jak je dobře znát ze západní strany.
29
Slunce ke spánku se blížící pohledem od obory.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:49:45 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Broumarské slatiny (2 km) | Dědina u Dobrušky (5 km) | Chropotínský háj (5 km) | Zbytka (6 km) | Skalecký háj (6 km) | Rybník Spáleniště (9 km) | U Houkvice (10 km) | Týnišťské Poorličí (11 km) | Šestajovická stráň (11 km) | U Glorietu (11 km) | Stará Metuje (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!