Dědina u Dobrušky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Dědina u Dobrušky o rozloze 8,96 ha se nachází mezi obcemi Podbřezí, pokračuje přes obce Chábory a Mělčany a končí u města Dobruška v okrese Rychnov nad Kněžnou . Předmět ochrany: Zajištění stabilních populací mihule potoční a vranky obecné, posílení těchto populací a dále zajištění vhodné údržby biotopu řeky Dědiny, ve vazbě na využívání toku a okolních pozemků. Žádoucí je zachování nebo zlepšení hydromorfologických parametrů toku a navazující nivy a zachování dobrých fyzikálně-chemických vlastností vody. Udávaná nadmořská výška je od 284 do 318 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.4. 2014 s platností od 22.5. 2014 (nařízení 2014-04-14-7/2014, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Orlické opuky (60), Hradecké Polabí (15b), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se o nudlovité území podél říčky Dědiny, táhnoucí se téměř 6 km. Informační cedule u Podbřezí udává tyto rostlinné druhy: kruštík polabský, áron plamatý, lilie zlatohlavá, modřenec chocholatý, hořec brvitý, růže galská, bradáček vejčitý, prstnatec májový, suchopýr úzkolistý, úpolín nejvyšší, bledule jarní, , jaterník podléška, chrpa modrá. Podél břehů rostou hlavně olše, habry a vrby, méně pak duby. Přístup sem je vesměs solidní a veskrze je tu klidno.


Informační cedule k přírodním zajímavostem obce Podbřezí u mostu přes Dědinu.
1
Silniční most přes Dědinu v obci Podbřezí tvoří východní hranici chráněného území nudlouidního tvaru.
2
Most přes Dědinu v obci Podbřezí, Dědina teče doprava na západ.
3
Zámek Skalka v Podbřezí.
4
Mrtvá myš pod skalou v Podbřezí.
5
Skalní převis v Podbřezí.
6
Značka povodně z 23.7. 1998 na skále v Podbřezí leží skutečně nebezpečně vysoko.
7
Úřední cedule na východním okraji chráněného území Dědina u Dobrušky.
8
Čistá voda Dědiny v Podbřezí.
9
Maličká hráz na Dědině z kamení v Podbřezí.
10
Dědina v Podbřezí.
11
Soutok Dědina / Mlýnský potok v Podbřezí.
12
Průsek pro vedení vysokého napětí se nevyhnul ani pobřežním porostům Dědiny.
13
Netýkavka žláznatá na břehu Dědiny pod obcí Podbřezí.
14
Slunce proniká přes listy netýkavky jakož i vedení vysokého napětí.
15
Vnější značka hranice chráněného území na mladé bříze.
16
Dědina pod Podbřezím má zrovna nízký stav vody.
17
Levobřežní niva Dědiny nad Chábory.
18
Dubové větévky a první dům za nivou na levém břehu Dědiny nad Chábory.
19
Kanalizační vyústění do Dědiny v Cháborech.
20
Dědina pod silničním mostem, Chábory.
21
Šikmé vodočty při schodech k Dědině pod mostem v Cháborech.
22
Silniční most přes Dědinu, Chábory.
23
Slunce se třpytí v hladině dědiny pod mostem v Cháborech.
24
Zpevněné dno Dědiny pod mostem v Cháborech.
25
Úřední cedule k chráněnému území nedaleko silničního mostu Chábory.
26
Silniční most přes Dědinu, silnice I/14, Chábory.
27
Pravobřežní niva Dědiny pohledem z mostu v Cháborech.
28
Svatý Jan Nepomucký, jinak též Johánek z Pomuku, patří jak jinak, k vodě, socha z roku 1847, Chábory.
29
Pravobřežní niva Dědiny pod Chábory.
30
Lužní zákoutí Dědiny pod Chábory.
31
Netýkavky ovládly okolí.
32
Měnící se břehy Dědiny.
33
Levobřežní niva Dědiny pod Chábory.
34
Kolotočník ozdobný vypadá hezky, chová se však invazivně.
35
Bělásek na jednom ze tří kolotočníků.
36
Při bělásci, tři kolotočníky.
37
Květy kolotočníku ozdobného.
38
Živý i mrtvý chmel otáčivý v pobřežních porostech.
39
Levotočivý oblouk Dědiny.
40
Dobře uschované balíky sena pod pobřežními Stromy u Dědiny.
41
Tak trochu dešťový mrak zakrývá Slunce nad Dědinou.
42
Levobřežní niva Dědiny s mysliveckým posedem zhruba v půli mezi Chábory a Mělčany.
43
Dědina s nízkým stavem vody.
44
Úřední cedule k chráněnému území Dědina u Dobrušky se jeví tak trochu jako vytržená z kontextu.
45
Brod přes Dědinu zhruba v půli mezi Chábory a Mělčany.
46
Záhozový kámen na břehu Dědiny.
47
Tůňka na břehu Dědiny u brodu.
48
Nízký splav na Dědině pod brodem zhruba v půli mezi Chábory a Mělčany.
49
Pravobřežní niva Dědiny nad Mělčany.
50
Cesta pravobřežní nivou Dědiny nad Mělčany.
51
Dozrávající ječmen v pravobřežní nivě Dědiny nad Mělčany.
52
Úřední cedule k chráněnému území Dědina u Dobrušky nad Mělčany.
53
Romantická pravobřežní niva Dědiny nad Mělčany.
54
Mez mezi ječným lánem a loukou na pravém břehu Dědiny nad Mělčany.
55
Slabý proud Dědiny nad Mělčany.
56
Vodní brejle je jen pouze dočasný.
57
Dědina přitéká k zajímavému opukovému úseku nad Mělčany.
58
Opukový úsek Dědiny nad Mělčany.
59
Kamenitá kosa Dědiny nad Mělčany.
60
Lužní habry na břehu Dědiny nad Mělčany.
61
Most přes Dědinu, Mělčany.
62
Slabý proud Dědiny v Mělčanech.
63
Most přes Dědinu v Mělčanech.
64
Levobřežní niva Dědiny u Dobrušky.
65
V zeleni zpola utopená úřední cedule k chráněnému území Dědina u Dobrušky.
66
Pobřežní porosty u Dědiny nad mostem v Dobrušce.
67
Pšeničný lán na pravém břehu Dědiny v Dobrušce.
68
Bodlák je již za svým zenitem, přesto dokáže zaujmout.
69
Silniční most přes Dědinu v Dobrušce, silnice II/298, je západní hranicí chráněného území Dědina u Dobrušky.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:07:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Skalecký háj (do 2 km) | Broumarské slatiny (3 km) | Rybník Spáleniště (4 km) | Opočno (5 km) | Zbytka (9 km) | Chropotínský háj (10 km) | Peklo (12 km) | Šestajovická stráň (13 km) | Zadní Machová (13 km) | Stará Metuje (13 km) | Rašelina (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!