Rybník Spáleniště / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Rybník Spáleniště o rozloze 3,21 ha se nachází nedaleko osady Spáleniště, zhruba 1 km západně od obce Kamenice a 5 km východně od města Dobruška. Předmět ochrany: Podpora a stabilizace populace evropsky významného čolka velkého a z dalších zvláště chráněných druhů čolka horského, čolka obecného a ropuchy obecné včetně aktivní ochrany jejich biotopu; vhodnými zásahy a hospodařením ve vodní nádrži, lučních porostech a ostatních zahrnutých porostech zajistit stabilitu a podpořit jejich další šíření na lokalitě. Udávaná nadmořská výška je od 413 do 416 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 13.8. 2012 s platností od 2.10. 2012 (nařízení 2012-08-13-10/2012, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Poté ještě došlo k 1 přehášení 8.2. 2016 s platností od 19.3. 2016 (nařízení 2016-02-08-2/2016, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Orlické podhůří (59), geomorfologická jednotka: Náchodská vrchovina (IVB3A), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Je to takový milý menší romantický rybník s přilehlým lužním lesíkem. Turistické zajímavosti tu neuvidíme, ale odlehlost místa na nás může působit uklidňujícím dojmem.


Úřední cedule za elektrickým ohradníkem má na svém sloupku opravdu nadbytečné vnější hraniční znaky chráněného území.
1
Cesta po hrázi rybníka.
2
V půli července jsou šípky ještě zelené.
3
Východní růžek rybníka Spáleniště.
4
Jihovýchodní břeh rybníka Spáleniště s hrází.
5
Výpusť rybníka Spáleniště.
6
Vrbové křoviny v louce.
7
Potok coby mokřad pod rybníkem.
8
Hladina rybníka Spáleniště.
9
Rákosiny v jižním cípu rybníka Spáleniště.
10
Stín na hladině v jižní cíp rybníka Spáleniště.
11
Jižní cíp rybníka Spáleniště.
12
Úřední cedule v jižním cípu chráněného území rybníka Spáleniště.
13
Hráz rybníka Spáleniště od jihu.
14
Malá louka v jižní části chráněného území.
15
Pastvina za elektrickým ohradníkem.
16
Zabetonovaný vrt s jakýmsi uzávěrem.
17
Pobřežní porosty jsou udržovány v rozumné míře.
18
Rákos na jihozápadním břehu rybníka Spáleniště.
19
Lehce se zelenající voda rybníka Spáleniště.
20
Drátěný plot vedoucí do rybníka Spáleniště.
21
Lužní porosty u přítoku do rybníka Spáleniště.
22
Statné porosty u přívodního potoka.
23
Sluneční ostrůvek na přívodním potůčku do rybníka Spáleniště.
24
Za rákosím je lužní louka.
25
Lužní louka nad rybníkem Spáleniště.
26
Úřední cedule v severní části chráněného území.
27
Úřední cedule se nachází v retenčním pásu mezi pastvinami.
28
Elektrický ohradník odděluje pastvinu od lužní louky.
29
Rybník Spáleniště ze strany severní.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:07:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Skalecký háj (3 km) | Dědina u Dobrušky (4 km) | Broumarské slatiny (7 km) | Opočno (9 km) | Kačenčina zahrádka (9 km) | Sedloňovský vrch (11 km) | Rašelina (11 km) | Kačerov (11 km) | Peklo (12 km) | Bukačka (12 km) | Jelení lázeň (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!