Habrůvecká bučina / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina o rozloze 88,56 ha se nachází mezi obcemi Habrůvka a Olomoučany zhruba 3 km severovýchodně od města Adamov v okrese Blansko. Předmět ochrany: Zachovaný, druhově bohatý komplex přirozených bučin a dubových bučin na území Rudické plošiny ve střední části Moravského krasu, s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předmětem zvláštní ochrany je rovněž naleziště geod v rudických vrstvách a soubor povrchových a podzemních krasových jevů. Udávaná nadmořská výška je od 335 do 510 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.4. 1975 s platností od 23.6. 1975 (výnos 1975-04-29-7.833/75, Ministerstvo kultury ČSR). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 20.2. 2008 s platností od 1.4. 2008 (vyhláška 2008-02-20-73/2008 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 20.2. 2008 s platností od 1.4. 2008 (vyhláška 2008-02-20-75/2008 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravský kras (70), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o pěkné lesní území v nitru CHKO Moravský kras, dobře přístupné, ponechané coby bukový prales, tedy bez zásahů člověka do jeho vývoje. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kruštík podhorský, hrachor jarní, jarerní podléška, kyčelnice cibulkonosná, sasanka hajní. Z živočišných druhů jsou uváděni: datel černý, roháček kozlík, nesytka jedlová. K vidění je tu též selská vápenka. Místo je to velice zajímavé a lze jej doporučit k laskavé návštěvě.


Úřední a informační cedule na jižní hranici chráněného území pod smrkem na břehu Jedovnického potoka.
1
Lesní cesta navazující na silnici ve směru Adamov – Olomoučany.
2
Prosluněná lesní cesta v Moravském krasu.
3
Bříza se sice vyjímá nad buky, ale moc života v sobě nemá.
4
Taková obyčejná bučina.
5
Jasany původně rostly mezi dalšími stromy, po částečném vykácení však je vidět, kde bývalo třeba ochrany.
6
Zpevněná lesní cesta na jižní hranici chráněného území.
7
Roští se pomalu ztrácí ve vegetaci.
8
Malá opěrná lesní zídka.
9
Bříza se chystá k podzimu.
10
Úřední a informační cedule v malé nivě Jedovnického potoka.
11
Terasovitá skála s pamětní deskou JULIUS WIEHL.
12
Pamětní deska JULIUS WIEHL 1847 – 1917.
13
Prosluněné koryto Jedovnického potoka s malou levobřežní nivou a lesní silnicí v pozadí.
14
Pohled do korun akátů.
15
Poměrně přímý jasan.
16
Úřední a informační cedule na jihovýchodním cípu chráněného území.
17
Luční cesta od jihovýchodního cípu chráněného území pokračuje coby cesta lesní.
18
Loučka s cestou na jihovýchodním cípu chráněného území.
19
Buk v rané dospělosti se zbarvuje do podzimu.
20
Pata buku lehce prosluněná, lehce mechem obrostlá.
21
Přímý buk středního věku.
22
Mladé buky sotva z bukvic vyrostlé.
23
Informační cedule k památnému stromu Modřín Troják.
24
Modřín Troják v celé své majestátnosti.
25
Lesní cesta pod Modřínem Trojákem.
26
Lesní cesta podél chráněného území nad Modřínem Trojákem.
27
Habrůvecká bučina za nastupujícího podzimu.
28
Slunce mladému buku nesmírně prospívá, ale prorazit do dospělosti, to je jinší úkol.
29
Vnější hraniční znak chráněného území na habru v bučině.
30
Hezký modřín mezi buky.
31
Dobře rostlý buk do je v bučině doma.
32
Zbytek řetězu běžně do chráněného území nepatří, ale když dřevorubec dopustí….
33
Lehce zpevněná lesní cesta na severovýchodním cípu chráněného území oproti arboretu Habrůvka.
34
Bukový vývrat je tak nějak multi.
35
O vyvrácený kmen buku se již pokoušejí houby.
36
Uschlá buková větev stínem živého buku zkřížená.
37
Barevný kontrast bukového listu s uschlou bukovou větví odpovídá nastupujícímu podzimu.
38
Bukový pařez a dohasínající zeleň na živé bukové větvi tvoří zajímavý barevný kontrast.
39
Sytost ztrácející zeleň bukových listů je malebná na slunečním svitu.
40
Tak trochu osamělé smrky tvoří malou smrčinu v bučině.
41
Hezký přímý smrk v malé smrčině.
42
Malé smrky z uvolněných šišek vyrostlé.
43
Smrková šiška s mechem obrůstající větévkou.
44
Stále dosti silné podzimní Slunce za smrkovými kmeny.
45
Lesní cesta v nejvyšších místech chráněného území v jeho severní části.
46
Pěkný buk mezi svými bratky.
47
Památník Prof. RNDr. Ing. Alois Zlatník DrSc. 1902 – 1979, profesor botanických disciplín na lesnické fakultě v Brně, zakladatel československé geobiocenologie a sítě lesních rezervací.
48
Rozhraní lesa mýtinu s nádhernými prosluněnými bukovými listy.
49
Mezi tlejícími bukovými větvemi se za ztížených podmínek dere na svět mladý buk.
50
Okraj malé prosluněné mýtinky s buky středního věku po okrajích.
51
Tlející bukový kmen je již ve značném stupni rozkladu.
52
Lehce zalomený bukový kmen je zrovna osvětlen slunečními paprsky.
53
Opravdu zvláštní dřevostavba. Její čel coby mysliveckého posedu je diskutabilní, spíše by mohlo jít o pozorovatelnu.
54
Souška buku mezi živými bratry.
55
Dost možná touto rýhou za přívalů teče voda.
56
Zarůstající mýtina nedaleko zřetelné lesní cesty.
57
Úřední a informační cedule v západní části chráněného území u silnice Olomoučany – Adamov.
58
Bukový svah na západní části chráněného území u silnice Olomoučany – Adamov.
59
Silnice Olomoučany – Adamov tvoří západní hranici chráněného území.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 08.02.2019 18:40:14 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Býčí skála (do 2 km) | Dřínová (3 km) | Jelení skok (4 km) | Coufavá (5 km) | Malužín (6 km) | Kněžnice (7 km) | Babí doly (8 km) | Balcarova skála - Vintoky (8 km) | Babí lom (9 km) | Zadní Hády (9 km) | Holé vrchy (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!