Častava / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Častava o rozloze 7,41 ha se nachází v sousedství obce Sedlisko na dosah MHD, severně od města Olomouc a je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Předmět ochrany: Mokřadní biotopy a bývalé rameno řeky s přiléhajícím menším rybníkem. Lokalita s hojným výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je 220 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.11. 1992 s platností od 15.11. 1992 (vyhláška 1992-11-15-13/1992, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Krásu tohoto dobře přístupného chráněného území ocení zejména rybáři a milovnící luhů a mokřadů vůbec. Postupně zarůstající rameno řeky Moravy je velice krásné a jistě stojí za vidění.


Silnice Mezi Horkou nad Moravou a Sedliskem přetíná jižní část chráněného území.
1
Ochranná cedule na hrázce malého rybníka.
2
Divoké kachny na rybníce dokreslují úžasný klid, který najdeme v těchto končinách.
3
Podzim nastupuje, listí začíná již měnit barvu, při Slunci je to pěkně znát.
4
Úžasná zeleň vodního rostlinstva.
5
Mokřadní zeleň je nádherně sytá, ale skrývá zradu.
6
Nádherné šípky n podzim přímo vybízí ke sběru.
7
Souška nad žabincem u nehybné vody.
8
Nepatrný průtok tu zajišťuje betonová trubka napříč hrázkou.
9
Pohled do koruny topolu mate vrbové listí.
10
Podzimní poklid na Častavě. V pozadí Sedlisko.
11
Zvláštní barva polehaných mokřadních travin.
12
Pobřežní detail na Častavě.
13
Sluncem zalitý břeh Častavy.
14
Divoký chmel už má nejlepší dobu sběru za sebou.
15
Ostrůvky a ostrůvečky na Častavě.
16
Oranice u Častavy.
17
Přirozená mělká rýha svádí vodu z pole do Častavy.
18
Na podzim plave listí po téměř nehybné hladině a pravděpodobně způsobí mírné zvýšení hladiny o nové bahno.
19
Pohled do korun stromů živých i neživých.
20
Sluncem zalitý břeh.
21
Slunce i na pahýlu stvoří nádhernou scenérii.
22
Posečená louka u Častavy.
23
Každá nehybná voda se časem zanáší jak listím, tak padlými stromy.
24
Podzimní slunečný pohled z pod dubu u Častavy na kostel v Horce nad Moravou.
25
Choroše nelítostně napadají nemocné stromy.
26
Suchý pahýl jakoby rozčísl barevné trní.
27
Podzim nastupuje pomalu, ale jistě.
28
Severní část chráněného území pohledem z pole oraného.
29
Častava pohledem z polní cesty přes pole.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:27:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kurfürstovo rameno (do 2 km) | Daliboř (2 km) | Panenský les (2 km) | Plané loučky (3 km) | Kenický (4 km) | Bázlerova pískovna (4 km) | Ramena řeky Moravy (6 km) | V Boukalovém (7 km) | Litovelské luhy (10 km) | Na skále (10 km) | Malá Voda (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!