Meandry Staré Odry / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Meandry Staré Odry o rozloze 27,80 ha se nachází v severovýchodním sousedství obce Jeseník nad Odrou, na levém břehu řeky Odry v okrese Nový Jičín. Předmět ochrany: Zbytek původního, silně meandrujícího koryta Odry s množstvím periodických tůní a břehovými porosty s pestrou dřevinnou skladbou odpovídající místním stanovištním podmínkám. Udávaná nadmořská výška je od 256 do 259 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.10. 1999 s platností od 1.11. 1999 (vyhláška 1999-10-01-3, Správa CHKO Poodří). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravská brána vlastní (76a), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o relativně poklidnou oblast, tedy pokud se nezvedne vody Odry. Meandry tu jsou spíše slepými rameny, za sucha dosti trpícími. Může to tu působit i dojmem louky, ovšem je to lužní louka a malé lužní lesíky jsou plné dubů, olší a střemchy. Informační cedule uvádí výskyt konkrétního živočišného druhu: moudivláček lužní a rostlinného druhu: kýchavice bílá Lobelova. Přístup sem je poměrně snadný, místo je to krásné a klidem doslova dýchající. Rozhodně stojí za návštěvu.


Úřední a informační cedule k chráněnému území u polní cesty na západním okraji chráněného území.
1
Rovinatá niva Odry.
2
Ležící vrby se občas zakoření a život pokračuje dál.
3
Na zimním dubu teprve raší pupeny, jmelí v jeho koruně však má jiný životní cyklus.
4
Jaro je v luhu nádherné.
5
Levobřežní niva Odry pod bezovými větvičkami.
6
Statný lužní dub.
7
Olše jsou častými lužními stromy.
8
Průchod v lužním lesíku.
9
Srdce meandru Odry, dnes však jen slepého ramene, vpravo kvete střemcha.
10
Květy střemchy bílé v hojném množství.
11
Ohnuté stromy někdy zakoření, takové je to přirozené hřížení.
12
Luhy mají stromy přímé i zohýbané.
13
Průchod mezi lužními lesíky.
14
Kopřivy se mají k světu v lužním prostředí.
15
Opuštěná hlemýždí ulita na rozhraní slunečního světla a lužního stínu.
16
Skupina lužních olší v jarním hávu.
17
Jeden z mnoha lužních průchodů v Meandrech staré Odry.
18
Plynárenské zařízení v lužním prostředí.
19
Fialová hluchavka.
20
Houstnoucí lužní porosty.
21
Přes luh je vedeno silové vedení velmi vysokého napětí.
22
Červený kýbl v zeleném luhu.
23
Cíp nivy nedaleko Odry.
24
Duby, olše, střemchy, nejčastější místní dřeviny.
25
Stavební přilba v lubu působí asi tak stejně věrohodně jako nedaleko pověšený kbelík.
26
Informační cedule k naučné stezce krajinou povodní a cosi napovídají stavební přilba.
27
Pás nivy mezi lužními lesíky.
28
Kde se v luhu neseká, tam brzy kopřivy získávají prvotní nadvládu.
29
Sotva znatelná lužní cesta a v dáli informační cedule před lužním lesem.
30
Statný dub na východním okraji chráněného území.
31
Pohled vnitřkem koruny mohutného dubu u Odry.
32
Lehce narušená kůra mohutného dubu u Odry.
33
Pohled na východní část chráněného území.
34
Úřední a informační cedule k chráněnému území u lužní cesty na východním okraji chráněného území.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:10:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bařiny (3 km) | Bartošovický luh (9 km) | Kotvice (15 km) | Vrásový soubor v Klokočůvku (17 km) | Bažantula (18 km) | Rákosina (21 km) | Polanská niva (25 km) | Přemyšov (27 km) | Porubský bludný balvan (28 km) | Polanský les (28 km) | Rezavka (29 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!