Kotvice / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Kotvice o rozloze 140,53 ha se nachází zhruba 1 km na jihovýchod od města Studénka, v západním sousedství obce Albrechtičky. V blízkosti protéká řeka Odra, na jejíž pravém břehu se chráněné území nachází. Předmět ochrany: Charakteristická mozaika druhově bohatých ekosystémů Poodří, zahrnující rybníky s hnízdními ostrovy a litorálními porosty, lužní lesy a dubohabřiny s vyšším zastoupením mrtvého dřeva a zaplavované louky s mokřady a tůněmi; přirozená a přírodě blízká rostlinná společenstva, vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v těchto ekosystémech. Udávaná nadmořská výška je od 232 do 250 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.3. 1970 s platností od 17.12. 1970 (výnos 1970-03-10-3.025/70-II/2, Ministerstvo kultury ČSR). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 5.2. 2014 s platností od 21.2. 2014 (nařízení 2014-02-05-1/2014, Správa CHKO Poodří), 22.4. 2015 s platností od 1.6. 2015 (vyhláška 2015-04-22-111/2015, Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o lužní území se soustavou tří rybníků, Nový rybník, Kotvice a přilehlý Kačák. Prochází tudy naučná stezka Kotvice. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kotvice plovoucí zvaná též jezuitské ořechy nebo vodní kaštany, lakušník vodní, bublinatka lužní. Z živočišných druhů jsou uváděni: čolek velký, užovka obojková, rosnička zelená, moták pochop, rákosník obecný, kormorán velký, husa velká, volavka popelavá, morčák velký, potápka roháč, polák chocholačka, polák velký, racek chechtavý, kachna divoká, labuť velká, volavka bílá. Místo je to velice hezké a má hluboký smysl jej navštívit.


fotka 1.
1
fotka 2.
2
fotka 3.
3
fotka 4.
4
fotka 5.
5
fotka 6.
6
fotka 7.
7
fotka 8.
8
fotka 9.
9
fotka 10.
10
fotka 11.
11
fotka 12.
12
fotka 13.
13
fotka 14.
14
fotka 15.
15
fotka 16.
16
fotka 17.
17
fotka 18.
18
fotka 19.
19
fotka 20.
20
fotka 21.
21
fotka 22.
22
fotka 23.
23
fotka 24.
24
fotka 25.
25
fotka 26.
26
fotka 27.
27
fotka 28.
28
fotka 29.
29
fotka 30.
30
fotka 31.
31
fotka 32.
32
fotka 33.
33
fotka 34.
34
fotka 35.
35
fotka 36.
36
fotka 37.
37
fotka 38.
38
fotka 39.
39
fotka 40.
40
fotka 41.
41
fotka 42.
42
fotka 43.
43
fotka 44.
44
fotka 45.
45
fotka 46.
46
fotka 47.
47
fotka 48.
48
fotka 49.
49
fotka 50.
50
fotka 51.
51
fotka 52.
52
fotka 53.
53
fotka 54.
54
fotka 55.
55
fotka 56.
56
fotka 57.
57
fotka 58.
58
fotka 59.
59
fotka 60.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:23:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bažantula (3 km) | Bartošovický luh (6 km) | Rákosina (6 km) | Polanská niva (10 km) | Bařiny (12 km) | Přemyšov (13 km) | Polanský les (13 km) | Rezavka (14 km) | Porubský bludný balvan (14 km) | Meandry Staré Odry (15 km) | Turkov (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!