Nosislavská zátočina / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Nosislavská zátočina o rozloze 4,40 ha se nachází mezi obcí Nosislav a městem Židlochovice v okrese Brno-venkov. Chráněné území provází řeka Svratka. Předmět ochrany: Jeden z posledních zachovalých meandrů na dolním toku řeky Svratky, kde si řeka podržuje charakter přirozené vodoteče, lemované břehovým porostem. Udávaná nadmořská výška je od 179 do 180 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 25.9. 1991 s platností od 10.10. 1991 (vyhláška 1991-09-25-vyhláška, Okresní úřad Břeclav). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o nádherný kousek řeky Svratky, jediný neregulovaný mezi Brnem a soutokem s Dyjí. Je to sice malý, zato však reprezentativní luh, kterého krásu ocení nejspíše rybáři a ochránci, jakož i milovníci lužních krás. Jediný meandr řeky tu učiní opravdové kouzlo. Ze dřevin tu spatříme vrby, topoly, olše a jasany, jakož i střemchu a černý bez. Z levého břehu Svratky je sem přístup snadný, z opačného břehu pak poněkud složitější, spíše však jen delší. Prostě stojí za to se tu zastavit a pokochat se přirozeností.


Prudké Slunce za topolovými listy.
1
Pilou zkrácený topolový vývrat na břehu Svratky.
2
Úřední cedule k Nosislavské zátočině.
3
Ne všude je na řeku Svratku dobře vidět.
4
Mladý topol bílý oproti modré obloze.
5
Nespolehlivý průchod ke Svratce.
6
Trs trávy s kopřivami.
7
Odrbaná topolová větev.
8
Toho času poněkud zelená řeka Svratka.
9
Svratka pod topolovými listy.
10
Pravobřežní niva Svratky a za ní ochranná hráz.
11
Osiky v Nosislavské zátočině.
12
Mladý chmel si našel nosnou větev.
13
Oblouk Svratky v Nosislavské zátočině.
14
Rozhraní lužního lesa a nivy Svratky, vpravo pak ochranná hráz.
15
Nora na pravém břehu Svratky.
16
Svratka ve své přirozené podobě, pod Brnem tak vzácné.
17
Pobřežní vrba.
18
Račte sklouznout do Svratky.
19
Husté lužní porosty.
20
Pod vrbovou větví je vidět pravobřežní niva Svratky.
21
Květ bezu černého.
22
Lusky akátu nikým nerušené.
23
Kouzlo dolní Svratky.
24
Nosislav za řekou.
25
Pravobřežní niva Svratky před hrází.
26
Kouzelná hra lužního Slunce.
27
Bezu černého tu roste dost.
28
Vrbový pahýl asi po vichřici.
29
Dole u Svratky na rybářském fleku.
30
Stíny pravobřežních stromů na levém břehu Svratky u Nosislavi.
31
Průzor akátovým okénkem na hladinu řeky Svratky.
32
Vrba bílá v srdci meandru Svratky.
33
Lužní Slunce se přes vrbové listy dostává na zem poněkud oslabené.
34
Chomáč jmelí na vrbové větvi.
35
V horní části chráněného území.
36
Hraniční znak chráněného území.
37
Lužní les v horní části chráněného území.
38
V Nosislavské zátočině je nejvíce vrb, topolů, a akátů.
39
Svratka přitéká do Nosislavské zátočiny.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:02:24 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Přísnotický les (2 km) | Knížecí les (2 km) | Pouzdřanská step - Kolby (8 km) | Plačkův les a říčka Šatava (9 km) | Velké Družďavy (11 km) | Bezourek (11 km) | Dolní mušovský luh (12 km) | Betlém (13 km) | Holásecká jezera (15 km) | Žebětín (16 km) | Rájecká tůň (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!