Dolní mušovský luh / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Dolní mušovský luh o rozloze 41,57 ha se nachází mezi obcemi Pasohlávky a Pouzdřany v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Ochrana posledních zbytků lužních lesů na jižní Moravě. Udávaná nadmořská výška je od 169 do 170 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.9. 1990 s platností od 15.10. 1990 (vyhláška 1990-09-27-vyhláška, Okresní národní výbor Břeclav). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

JJedná se o malé lužní území na nejdolnějším toku řeky Jihlavy, z jihu ohraničené Věstonickou nádrží. Najdeme tu lužní stromy, jakými jsou olše, topol, či jilm. Známky činnosti bobra napovídají, že tu je živo, pochopitelně lužní živo, to je i spousta dotěrného hmyzu. Ovšem území je dobře dostupné a jistě stojí za návštěvu.


Rozcestník Řeka Jihlava u posledního mostu přes Jihlavu, právě na hranici chráněného území.
1
Cesta luhem k louce, zvané Koňské pastvisko.
2
Zábrana vjezdu na protipovodňovou hráz, po které vede cyklostezka.
3
Hráz odděluje řeku Jihlavu od luhu, to nedává smysl...
4
Zbytek řeky Jihlavy, jakési rameno, které je již za hranicí chráněného území.
5
Luh, tam patří také topoly bílé, mnohdy v silné koncentraci.
6
Zralé ostružiny zdravé i plesnivé.
7
Pohled do korun jilmů.
8
Těžko prostupný luh.
9
Výhled z luhu k hrázi.
10
Jilmy proti modré podzimní obloze.
11
Cedule naučné stezky u hráze.
12
Dlouhá přímá hráz chrání luh před povodněmi, taková blbost.
13
Věstonická nádrž na Dyji, vzadu Pálavské vrchy.
14
Téměř stojatá lužní voda.
15
Čím více voda stojí, tím spíše se na ni udrží žabinec.
16
Barvy lužního podzimu.
17
Houpavé lužní podloží je podmáčené.
18
Lužní vodoteč v Dolním luhu.
19
Podzimní lužní Slunce za olšemi.
20
Napřímený lužní tok v Dolním luhu.
21
Dvojice olší napůl namočená.
22
Vyježděná cesta pod hrází.
23
Topol bílý se vyjímá svojí barvou, Dolní luh.
24
Pohled do koruny topolu bílého.
25
Dvojice topolů bílých.
26
Bobrem ohlodaná vrba.
27
Přehledná část Dolního luhu.
28
Chmel otáčivý na hostiteli, kterým je dávno uschlý topol.
29
Detail lišejníku na kůře stromu.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:01:25 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Betlém (do 2 km) | Plačkův les a říčka Šatava (3 km) | Pouzdřanská step - Kolby (5 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (6 km) | Knížecí les (10 km) | Přísnotický les (11 km) | Nosislavská zátočina (12 km) | Skalky u Sedlece (17 km) | Paví kopec (18 km) | U Michálka (19 km) | Bezourek (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!