Plačkův les a říčka Šatava / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Plačkův les a říčka Šatava o rozloze 113,44 ha se nachází zhruba v polovině mezi městy Pohořelice a Hustopeče v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Ochrana posledních zbytků lužního lesa s typicky dochovanou faunou a florou. Udávaná nadmořská výška je 170 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.9. 1990 s platností od 15.10. 1990 (vyhláška 1990-09-27-vyhláška, Okresní národní výbor Břeclav). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o velice pěkné lužní území, solidně přístupné, vcelku udržované a přesto se neubráníme dojmu divoké přírody. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: jasan ztepilý, dub letní, bez černý, svída krvavá, dřín obecný, brslen evropský, kopřiva dvoudomá, netýkavka malokvětá, vrba bílá, vrba křehká, olše lepkavá, ostřice ostrá, kosatec žlutý, ocún jesenní, bledule letní, šmel okoličnatý, žebratka bahenní a leknín bílý. Z živočišných druhů jsou uváděni: potápník vroubený, tesařík obrovský, kudlanka nábožná, čolek obecný, , čolek velký, skokan ostronosý, skokan skřehotavý, rosnička zelená, ještěrka obecná, užovka obojková, bukač velký, luňák hnědý, chřástal vodní, kvakoš noční, orel mořský, ledňáček říční, bobr evropský, ondatra pižmová a vydra říční. Rozhodně stojí za to se sem podívat, na své si přijdou nejen milovníci lužních krás, ale všichni, co mají jakkoliv rádi přírodu.


Krásné podzimní lužní ráno.
1
Úřední cedule v podzimní ranní nivě.
2
Myslivecký posed v nivě.
3
Pavučiny v pokročilém podzimu na uschlých stéblech lužních porostů.
4
Jmelí v koruně lužního topolu.
5
Lužní porosty se v pokročilém podzimu tváří kultivovaně.
6
Lužní louka pohledem myslivce z posedu.
7
O takovém topolovém lužním lese nemůže být pochyb, že je sázený.
8
Myslivecký posed v nitru luhu.
9
Lužní cesta jako když střelí mezi dvěma různými lužními lesy.
10
Choroš na kmeni uschlého lužního topolu.
11
Suchý lužní topol, tedy jeho torzo.
12
Solná lízátka pro zvěř v nitru luhu.
13
Sázený topolový lužní les pohledem z výšky mysliveckého posedu.
14
Travnatá lužní cesta.
15
Větší a menší topol, oba napadené jmelím.
16
Mírně prohnutý topol bílý.
17
Lužní Slunce za podzimními listy dubu.
18
Lužní krmelec.
19
Lužní louka za podzimními dubovými listy.
20
Lužní dub v teplé oblasti je ještě na konci října plný zeleně.
21
Úřední cedule obrůstá chmelem.
22
Stromořadí jabloní v nitru luhu, to zní poněkud divně.
23
Lužní les i louka jsou tu udržované.
24
Jednotvárná asfaltová lužní cesta.
25
Padající úřední cedule v lužním lese.
26
Bažiny k luhu neodmyslitelně patří.
27
Odraz podzimního Slunce v lužní tůni.
28
Olše už mají poněkud vadnoucí listy.
29
Lužní rybníček vypadá až skoro pohádkově.
30
Říčka Šatava dodává vodu lužnímu rybníčku.
31
Lužní trn bývá velice nepříjemný, pokud jsme neopatrní.
32
Úřední cedule u cesty do luhu.
33
Hájovna u Plačkova lesa.
34
Naházené role drátěného plotu žádnému lesu čest nedělají.
35
Informační cedule u Plačkova lesa.
36
Lesní cesta k hájovně a dále ven z lesa.
37
Hezky zelené jmelí proti modré obloze, jen hostící topol opravdu k smrti trpí.
38
Netýkavka žláznatá hází stín na Sluncem zalitý kmen lužního dubu.
39
Krásný přímý lužní dub.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:01:37 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Dolní mušovský luh (3 km) | Pouzdřanská step - Kolby (4 km) | Betlém (4 km) | Knížecí les (7 km) | Přísnotický les (8 km) | Nosislavská zátočina (9 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (9 km) | Bezourek (17 km) | U Michálka (18 km) | Žebětín (19 km) | Velké Družďavy (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!